Lev fra innsiden og ut!

av Arnfinn Clementsen

Joh 7:38 Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.

Større på innsiden enn på utsiden!
Noen mennesker ser fantastiske ut på utsiden, framstår på en overbevisende måte, men vi er aldri større på utsiden enn vi er på innsiden!
Synlige nederlag har sin årsak i nederlag på innsiden!
Vekst, framgang og seier i det synlige har sin årsak i seier på innsiden.
Vi skal ikke styres av omstendigheter og miljø, men av livet på innsiden!
Det viktigste er ikke hvordan vi har det, men hvordan vi tar det!

 

Joh 7:38 Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.

Større på innsiden enn på utsiden!
Noen mennesker ser fantastiske ut på utsiden, framstår på en overbevisende måte, men vi er aldri større på utsiden enn vi er på innsiden!
Synlige nederlag har sin årsak i nederlag på innsiden!
Vekst, framgang og seier i det synlige har sin årsak i seier på innsiden.
Vi skal ikke styres av omstendigheter og miljø, men av livet på innsiden!
Det viktigste er ikke hvordan vi har det, men hvordan vi tar det!


2Kor 2:14 Men Gud være takk som alltid leder oss i triumftog
( til seier) i Kristus,
2Kor 6:4-10 10 som sorgfulle, men likevel alltid glade, som fattige, men
som likevel gjør mange rike, som de som ikke har noe, men likevel eier alt.

1. Gud bor i deg
Gud har tatt bolig i oss ved sin Ånd! Bevissthet om at Gud bor i oss!
1Kor 3:16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i
Joh 14:23 Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham

2. Liv strømmer fra ditt indre
Joh 4:14-15 14 Men det vannet Jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv
Joh 7:37-38 38 Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.

3. Ditt liv på innsiden vil vise seg på utsiden
Nådegavene er viktige, men det som består og tar deg videre er fruktene
Gal 5:22-23 Åndens frukt er kjærlighet , glede, fred, langmodighet,
vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt

4. Salvelsen åpner vei for deg
Salvelse/ utrustning til visdom og kraft i hverdagen
1Joh 2:20+27 20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alt
Apg 10:38 Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige
Ånd og med kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt

5. Dine tanker skaper din framtid
Ordsp 23:7 For slik som han tenker i sin sjel, slik er han
Rom 12:2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved
fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje
Våre tanker styrer våre følelser og handlinger!

Avslutning: Lev fra innsiden og ut!
Tro på det nye livet som er på innsiden av deg!
Vær bevisst hvem du er og hva du har i Kristus,
fyll deg med Guds Ord - og lev åpent og utadvendt!

Lev fra innsiden og ut! Lev fra innsiden og ut!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda