Lev etter denne rettesnor

av Arnfinn Clementsen

Innledning: Paulus brev til Galaterne
- en åpenbaring av og et forsvar for evangeliet
Kapittel 1: Bare ett evangelium - hvis noen forkynner et annet, han være forbannet
Kapittel 2: Evangeliets sannhet - la ingen lure fra deg din frihet i Kristus Jesus
Kapittel 3: Jesus Kristus korsfestet - ”Jesus fascinasjon”

1. Dere som er åndelige - Gal 6:1-5
Gal 5:25 Hvis vi lever i Ånden, så la oss også vandre i Ånden
Gal 6:1 dere som er åndelige
Hva er åndelig? Hva er det å vandre i ånden?
Ikke svevende, men praktisk og levende
Åndelig, men ikke religiøst eller svermerisk
Hellig, men ikke lovisk, i selvstrev eller egne gjerninger
Støtte hverandre - oppfylle Kristi lov v. 1-3
Samtidig prøve oss selv og ta ansvar for eget liv v. 4-5

2. Loven om å så og høste - Gal 6:6-10
1Mos 8:22 Så lenge jorden består, skal såtid og høsttid, kulde og varme,
vinter og sommer og dag og natt aldri opphøre.
Denne loven er garantert - for alle v.7
Så i Ånden - ut fra det nye livet v. 7-10
Det er en høst på det menneskelige, på godt og vondt, men det er også en høst på det som er gjort i Kristus - i det åndelige

3. Ros deg av Kristi kors - Gal 6:11-15
Vi har ingenting å rose oss av - bare Jesu Kristi kors v.11-15
Gal 6:14 14 Men må det være langt fra meg å rose meg av noe annet enn vår Herre
Jesu Kristi kors. Ved Ham er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden.
Det handler ikke om bud og regler, men om Jesu kors!

Avslutning: Lev etter denne rettesnor - evangeliet!
Gal 6:16 Og så mange som lever etter denne rettesnor, fred og miskunnhet være
over dem, og over Guds Israel!
Message Bible(Gal 6:16) All who walk by this standard are the true Israel of God
his chosen people. Peace and mercy on them!
Galaterbrevets rettesnor/ evangeliets rettesnor:
Tro på evangeliet - Vær fascinert av Jesus - Ta vare på friheten i Kristus
- leve ved Guds nåde - leve i kjærlighet - la deg lede av Ånden
- Lev etter denne rettesnor! - og det skal lykkes for deg!

 

Lev etter denne rettesnor Lev etter denne rettesnor

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda