Lev det nye livet

av Arnfinn Clementsen

Paulus brev til Galaterne – en åpenbaring av og et forsvar for
evangeliet, og et oppgjør med loviskhet og selvstrev
Kapittel 1: Bare ett evangelium - hvis noen forkynner et annet, han være
forbannet
Kapittel 2: Evangeliets sannhet - la ingen lure fra deg din frihet i Kristus Jesus
Kapittel 3: Jesus Kristus korsfestet - ”Jesus fascinasjon”
Kapittel 4: Født til frihet - ikke lenger slave, men sønn og datter
Kapittel 5: Lev det nye livet - vokse opp gjennom frihet og kjærlighet

1. Stå fast i friheten - Gal 5:1-6
Gal 5:1-6 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til, og la dere
Ikke nok en gang binde under trelldommens åk.
Vil dere vende tilbake til det dere er løst fra?
Loven - loviskhet - religion - egne gjerninger - selvstrev - denne verdens makter
Gal 5:6 For i Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller mangel på
omskjærelse, men bare tro som er virksom ved kjærlighet

2. Kjærligheten oppfyller loven - Gal 5:7-15
Hvem er det som plager dere? v.7-10
Forfølgelse og korsets anstøt v. 11
Frihet og kjærlighet v. 13-15
Gal 5:14 For hele loven er oppfylt i ett ord, nemlig dette: Du skal elske din
neste som deg selv!
Rom 13:8-10 8 den som elsker sin neste, har oppfylt loven
10 Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse

3. Vandre i ånden - Gal 5:16-26
Kjødets gjerninger og åndens frukter
Gal 5:16-18 16 Men jeg sier: Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke fullføre
kjødets lys.
Hva vil det si å vandre i ånden?
Gal 5:19-21 19 Kjødets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor,
urenhet, skamløs utukt,.......
21 Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.
Gal 5:22-26 22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet,
23 saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike.

Avslutning: Lev fra innsiden og ut!
Lev det nye livet - Voks opp gjennom frihet og kjærlighet!

 

Lev det nye livet Lev det nye livet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda