Lev Jesussentrert og menneskefokusert

av Tormod Røyland

Det kommer en svært religiøs og utvilsomt oppriktig mann til Jesus med et
fantastisk spørsmål: ”Hva skal jeg gjøre for å få evig liv”?
Den lovlærdes spørsmål gir Jesus anledningen til å fortelle historien som
vi kaller ”Den barmhjertige samaritan”. Historien gir på en flott måte den
lovlærde (og oss i dag) lys over to grunnleggende fundamenter for kristenlivet:
• Åpenbaring om hvem Gud er i Jesus Kristus
• Åpenbaring om hvem han selv innerst inne kunne og ville være etter Gud
som forbilde.

Den lovlærde fikk nytt lys og åpenbaring om hvem Gud er i Jesus gjennom beretningen om Samaritanen.
• Gud er som en samaritan: Han viker ikke unna og går ikke forbi.
Han fylles av medlidenhet og forbinder våre sår, og heller olje og vin
på (DHÅ) og han tar seg av oss i vertshuset (sin menighet på jord).

Fortellingen handler også om våre liv og om menigheten - hva vi kan være.
• Utfordringen er klar: Husk å være sjenerøs slik Gud har vært sjenerøs
mot deg.
• Vær slik mot andre som Gud har vært mot deg.
• Lev ut ifra den nåde du selv har fått fra Gud.
• Vær god mot andre.
Dette er ikke en livsstil som blir anbefalt i avisene!
Støttes ikke i menneskerettserklæringer.
Men den anbefales av Jesus Kristus!

Hva sier Jesus til oss i denne fortellingen:

1. Elsk ikke bare dem som du liker, men alle mennesker som dukker opp i

livet ditt.

2. Det er ikke sympatien som teller, men den faktiske handlingen.

Jesus løfter frem Samaritanen som et eksempel, fordi han lot medlidenheten bli til handling.

3. Det gode vi ønsker å gjøre kommer aldri til å passe inn i våre liv, hvis vi ikke sørger for å rydde plass for det gode vi ønsker å gjøre.

4. For det fjerde: Beretningen understreker betydningen om å tenke nytt.

Omvendelse til Kristus kan bety: Bevissthetforhøyelse - du kan leve med en bevissthet om Guds nærvær og at han leder deg og taler til deg.

Rom 12;2: Bli ikke dannet lik denne verden (La ikke verden presse dere inn i sin egen form), men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.

En kristen, og dermed også menigheten, utfordres til å våge å tenke annerledes, får så å være annerledes.

AVSLUTNING
Den samaritanske utfordringen handler om å leve frimodig det livet som Gud har lagt i ditt hjerte.
Et Jesussentrert liv fører til et menneskefokusert liv, fra de nære relasjoner og helt til jordens ender!
Jesu utfordring til den lovlærde var klokkeklar:
"Jeg har vist deg noe om hvem Gud er - og hvem Jeg er. Og jeg har vist deg hvem din neste er. Gå du og gjør det samme!"

 

Lev Jesussentrert og menneskefokusert Lev Jesussentrert og menneskefokusert

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda