Lev - funger - hold fast!

av Tormod Røyland

Paulus utfordring er klar: Har vi sagt A, si B! Har vi tatt imot Jesus, så lev i Ham!Bakgrunnen for denne klare oppmuntringen fra Paulus er all den religiøse og hedenske påvirkningen på de kristne og menigheten i Kolossai. De samme utfordringene er våre dagers utfordringer. Spørsmålet er: Hvordan lever vi sunt, sentralt og brennende som kristne i vår tid?

(For english translation - please copy into Google translate)«Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!»  Kolosserne 2:6-7 N11BM

I        LEV I JESUS

Vers 6: "Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. LEV i Ham!" (Imperativ - altså påbud: "LEV i Ham"). 
At å ha tatt imot Jesus som frelser, betyr ikke det samme som at du lever i ham. Paulus sier: Du må også leve i Ham!
Et levende hjertet av avgjørende for livet i vår fysiske kropp. Slik er det også i det åndelige. Hvordan bevarer vi vårt åndelige hjerte?

Bibel
- Bibelen gjør ingen nytte i bokhyllen! 
- Jesus sier: De ord jeg har talt, er ånd og liv

Bønn og menighetsliv 
- Å puste gir oksygen til blodet som hjertet pumper ut i kroppen. Bønn gir "surstoff" til vårt indre menneske.

Bibel, bønn og menighetsliv er den daglige åndelige vandringen og relasjonen med Jesus!

Paulus sa: Gal 2; 20 Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke selv, men Kristus lever i meg!
Det skal også være vår bekjennelse!

II       FUNGÉR I JESUS 
Vers 7: vær rotfestet i ham og bygd på ham!

Rotfestet - betyr at planten har feste til roten, og dermed liv. 
En bygning - bygd på ham - ..en bygning må bygges på en grunnmur.

Hva er felles for disse to bildene som Paulus bruker? De handler om hvordan kristenlivet og MENIGHETEN er tenkt å fungere!

Å fungere i ham er å tjene ham - han er roten og grunnmuren!

Menigheten er Guds verktøykasse
- Når fungerer håndverkeren best? Når han har verktøykassen med seg!
- Håndverkeren bruker ikke alle verktøyene til alle oppgaver, men ulike verktøy til forskjellig arbeid.
En menighet fungerer ikke: Når verktøyet ikke er tilgjengelig! Når man bruker feil verktøy til jobben.

Menigheten blir ikke bygget på ferdighetene til noen få - men på gavene og talenter til mange.

Gud tenker alltid større om deg og din funksjon, enn du selv gjør.

Guds tanker og plan for deg er ALLTID større enn du selv er, og du vil aldri klare å fullføre dem i egen styrke - så du trenger å fungere i Ham!

Din personlighet, dine talenter, evner og gaver passer der Gud vil bruke deg!

Om IKKE du bruker og fungerer med dine gaver, så mister vi andre noe. Vi vil savne en spesiell nåde og styrke som du var ment å gi oss andre, noe som vi andre hadde behøvd fra deg.

Kolosserne 2: 19 ..ut fra ham vokser hele kroppen og blir støttet og holdt sammen av sine ledd og bånd. Da vokser den slik Gud vil. 

III      HOLD FAST VED JESUS OG BLI STYRKET

Vers 7: Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!

Holde fast, med takk, til Gud. Det du ikke takker for, eller er takknemlig for, blir en selvfølge - og mister sin verdi. Overstrømmende takk til Gud hjelper deg å holde fast på troen på Gud i ditt liv!

TIL SAMTALE I GRUPPENE:

Noen ganger må vi stille oss de personlige og nærgående spørsmålene:

Er jeg mer entusiastisk i troen i dag enn tidligere? Er det vekst i mitt åndelige liv?

  1. Er du like ivrig i din holdning etter å tjene Gud i dag som du var før? Hvis ikke; hvorfor?

Er det andre ting som har tatt over? Hva da? Hvor fører det deg? Nærmere Jesus? Hvis ikke - hva vil du gjøre med det?

 

 

Lev - funger - hold fast! Lev - funger - hold fast!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda