Ledet av visjonen

av Arnfinn Clementsen

En Gudegitt visjon, salvet av Ånden - til kraft og ledelse i livet!

Hab 2:1-3

1  Nå vil jeg stå på vakt, stille meg på muren og speide
   for å se hva han vil si til meg, hvilket svar jeg får på min anklage. 
2  Herren svarte meg: Skriv synet tydelig på tavler så det blir lett å lese! 
3  For synet venter på sin fastsatte tid, det vitner om enden, og det lyver ikke.
  Om det drøyer, så bare vent! For komme skal det, det kommer ikke for sent! 


Tro og visjon - motivert av kjærlighet!  
- faith and vision- motivated by love!
Visjon for liv - familie - kirke som vokser - folkevekkelse!


1. Hva er en gudgitt visjon - God given vision

* Gud vil at vi skal ha visjoner

Hab 2:1-3  Skriv synet tydelig på tavler så det blir lett å lese! 
Apg 2:17-18 I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd
   over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere,
           de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.

* Hva er en visjon

 - mer enn en drøm, ønske, ambisjon, god ide eller en fantasi

 - en Guds tanke - Guds idé
- noe Gud legger ned i oss ved Ordet og Ånden

 - gudgitt visjon sanksjoneres på Ordet, Ånden og I menigheten
 - svaret på "en klage" - et behov

 - en gudgitt visjon kommer gjennom relasjon med Gud
 1. Mos13:15-16 «Løft blikket og se deg omkring fra det stedet der du står, mot
   nord og sør, mot øst og vest! For hele det landet du ser, vil jeg gi deg og din
   ætt for alltid.

 * Karismakirkens visjon

 

2. Visjonen er en kraft og ledelse i livet - a power and a guideance in life

* Visjonen er drivkraft
* Visjonen er flammen der inne og målet der fremme

* Visjon gir motivasjon, inspirasjon, pasjon, misjon, innovasjon
   og transformasjon

* Visjon gir konkrete mål og strategi
- og ledelse
* Visjon skaper enhet

 Apg 4:32 Alle de troende var ett i hjerte og sinn

* Visjonen er byggetegningen

 

3. En gudgitt visjon er salvet av Ånden - anointed by the Spirit

 Visjon/ kall - salvelse - utrustning - autoritet

 Luk 4:18 Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne
   evangeliet for de fattige.

 

 

Ledet av visjonen Ledet av visjonen

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda