Ledet av Ånden

av Arnfinn Clementsen

Rom 8:14 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn

Guds barn - ledet av Guds Ånd
Det største av alt er å være et Guds barn
Gud er en god far som har omsorg for sine barn på alle områder.
Gud sendte Den Hellige Ånd som bor i oss - for å lede og utruste!
Kjennetegn på Guds barn: Ledet av Ånden!

Hvordan Ånden leder våre liv
Ånden er en person som vi kan kommunisere med
Ånden leder oss alltid i takt med Ordet
Ånden taler og leder tydelig og konkret
Ånden peker alltid på Jesus
Ånden salver oss til å forkynne evangeliet med frimodighet
Ånden bygger menighet
Ånden inviterer den enkelte av oss til et nærmere fellesskap

Gud vil lede hver enkelt av oss hver eneste dag
Gud vil lede deg hver dag - for å gi deg et godt liv på alle områder, og for at folk skal bli frelst og menneskers liv bli forandret!
Er spennende liv!

Ledet av Ånden Ledet av Ånden

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda