Ledet av Gud

av Jan Inge Espedal

Bibelen forteller i 1.Mosebok om Noah som bygde en stor ark på tiltale fra Gud. Selv om omstendighetene ikke lå til rette i forhold til beliggenhet, alder og kapasitet, så valgte Noah å stole på at Gud hadde kontrollen.
1.Mosebok 6.22: ”Slik gjorde Noah. I ett og alt gjorde han som Gud hadde befalt ham.”

På grunn av Noahs tillit til Gud, resulterte det i at han ble Guds redningsmann for at menneskeheten skulle videreføres. Noah fulgte bare noen helt enkle prinsipper som fikk store konsekvenser; han snakket med Gud, lyttet til Gud, og handlet på det Gud sa han skulle gjøre.

Hvordan vi kan bli ledet av Gud:

1 - Snakk med Gud! (Be)
Legg inn samtale med Gud som en naturlig del av livet ditt! Man kan snakke med Gud alltid, og bønn er absolutt ikke en plikt eller et ritual som man må gjøre. Bønn, samtale med Gud, er noe dynamisk og levende, og det gir energi og livsgnist. Gjennom Jesus sitt verk på korset kan alle mennesker ha kontakt med Gud.

2 - Lytt til hva Gud sier! (Lytt)
Det var nok mange stemmer, i tillegg til Gud, som prøvde å si noe til Noah. Hans egne tanker (fornuften), forbipasserende, slekt, venner og ikke minst hans hustru. Kanskje ikke alle disse var like begeistret for at Noah skulle bygge en gigantisk ark. Til tross for dette så stoler Noah på at Gud har talt.

Det er viktig å lytte til Gud! Det hører nok sjeldenhetene til at man kan høre Guds hørbare røst i dag, men Gud snakker til oss gjennom vår indre stemme (samvittigheten), Den Hellige Ånd, Guds ord og noen ganger gjennom andre mennesker. Gud taler hele tiden, så det er opp til oss om vi hører hva Han sier. Stillhet og ro kan være avgjørende ingredienser for å lytte til Gud.
I den gamle pakt, så talte Gud primært til folket gjennom profeter, nå taler Gud i hovedsak til oss gjennom Guds ord og Den Hellige Ånd.

Johannes 1.1: "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud."
Romerbrevet 10.8: "Men hva sier rettferdigheten av tro? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte, det er troens ord som vi forkynner."
Gud bor, ved Den Hellige Ånd, i hjertene til hver den som har invitert Jesus inn i livet sitt. Den Hellige Ånd vil lede oss i livet i tråd med Guds ord.
Romerbrevet 5.5: "Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som ble gitt oss."

3 - Handle på det som Gud sier! (Lyd)
Lukas 22, 42: "Far, hvis Du vil, så ta dette beger bort fra Meg. Men la ikke Min vilje skje, bare Din vilje."

Jesus var 100% overgitt til at Gud skulle lede Ham, og at Gud var øverste autoritet i livet sitt. Vi mennesker må også ta et valg i forhold til hva som skal være øverste autoritet i livene våre!

Noah lyktes på grunn av et klart valg om å stole på Gud! Ved å handle på det Gud sier, vil man se at Gud virker gjennom livene våre. Når man tar steg for steg i forhold til å stole på Guds ledelse, så vil man få opparbeide seg en tillit til Gud som gjør at man hele tiden kan vokse videre.

 

Ledet av Gud Ledet av Gud

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda