LED 13 Disippelgjøring av unge mennesker

av Thomas Netland

LED 13 Disippelgjøring av unge mennesker LED 13 Disippelgjøring av unge mennesker

Tilbake til talereferater

 

 

Himmelen til jorden

av Rune Borgsø

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda