LED 13 Disippelgjøring av unge mennesker

av Thomas Netland

LED 13 Disippelgjøring av unge mennesker LED 13 Disippelgjøring av unge mennesker

Tilbake til talereferater

 

 

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan

av Sajid Christoffer Paul

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan Fokus på forfulgte kristne i Pakistan