LA JESUS LEVE (I DEG!)

av Tormod Røyland

- om å leve innenfra og ut.
Lytt til denne talen når pastor Tormod inspirere til å leve kristenlivet utifra en indre åpenbaring om hva Jesus har gjort. Det motsatte vil være å leve uifra egen kraft - religion...
"Jeg vil ikke gå så langt som å si om meg selv at jeg er en kaffekjenner, men jeg har litt peiling på hva som er god kaffe og vond kaffe. Det er en del som ikke bryr seg om hva slags kaffe de drikker, bare den er svart, noenlunde varm og kurerer hodepinen.

God kaffe begynner med en god kaffesort som du har kjøpt hos noen som forstår seg på kaffe. Bruk hele bønner, mal dem på en god kaffekvern. Pass på at kaffebønnene er ferske. Bruk rent trakterutstyr. Har du først fått smaken på god kaffe, så er det det du vil ha hver gang.
Forskjellen på dårlig og god kaffe handler om å velge den rette kaffen og gjøre de rette tingene.

Sånn er det også med livet vårt. De fleste av oss strever til tider med livene våre. Vi får det ikke alltid til. Men de gode nyhetene er at uansett hvor vi er i livet, så har Gud en vei for oss.
I Gal 2;20 sier Paulus (fritt gjengitt): Du kan enten leve livet ditt på egenhånd hvor du selv er høyeste innsats og hersker - eller du kan la Jesus Kristus leve i deg, og la ham ha innflytelsen.
Forskjellen på det vil være som dårlig og god kaffe. Bortsett fra at det ikke handler om kaffe - men om hvordan ditt liv skal være. La Jesus leve - i deg! Og jeg skal fortelle deg hvordan.

1. VI MÅ VELGE DET SOM FØRER TIL LIV
Valg har alltid vært en del av livet.
Mos 2; 8 - 9 og 15 - 17 Treet til kunnskap og godt og ondt OG Livets tre. Det ene treet førte til død - det andre gav liv.
5Mos 30:15 Se, i dag har jeg satt foran deg livet og det gode, og døden og det onde..
5Mos 30:19 Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet, ...
Paulus bruker dette prinsippet: Han hadde Valgt Kristus og identifiserte seg med Ham. Kraften og substansen i hans liv var ikke hans, men Kristus (jeg lever ikke lenger selv)!


2. HVA BETYR DET Å VÆRE KORSFESTET MED KRISTUS?
Da må vi først svare på: Hva betydde Jesu korsfestelse og død på korset?
Jesus gikk gjennom en forferdelig fysisk lidelse:
- (Fysisk) pisket, hånet og spottet, nedverdighet og psykisk brutt ned på det verst tenkelige, forlatt av dem han skulle kunne stole på, korsfestelse som en kriminell og opplevde seg glemt og forlatt av Gud og mennesker.
- Profeten Jesaja forklarer: "Han var foraktet og forkastet av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom*. Folk skjulte sitt ansikt for Ham. Han var foraktet, og vi regnet Ham for intet".
Det som faktisk skjedde (i det usynlig og åndelig): Jesus betalte prisen som måtte betales for menneskers frelse. Profeten Jesaja forklarer igjen: "Sannelig, det var våre sykdommer* Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig.
Så kommer det fantastiske: Jesus gjennomgikk lidelsen for oss! Men Han ble såret* for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred**, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom". Jes 53:3-5

3. DET VAR FOR MEG - DET VAR FOR DEG!
Og her er poenget: Bibelen sier: For ved det at Han Selv har lidd og blitt fristet*, kan Han hjelpe dem (deg!) som blir fristet (prøvet). Heb 2:18
Det er her mirakelet skjer - når jeg og du identifiserer oss med Jesus og det han har gjort for oss - så gir han meg det som jeg trenger i mitt liv! Når du tror på det Jesus har gjort for deg, så blir Jesus, og det Jesus har gjort for deg, mer og mer virkeliggjort i ditt liv.
Det er kraften i idenfifikasjon med Kristus. Det livet jeg nå lever i kroppen, lever jeg i troen på Ham... Troen virkeliggjør kraften i Jesu forsoning i våre liv. Jesus ble det vi var (syndere) for at vi skal bli det Han er (rettferdige for Gud).

 

LA JESUS LEVE (I DEG!) LA JESUS LEVE (I DEG!)

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda