LA IKKE FORTIDEN HINDRE FREMTIDEN

av Tormod Røyland

Efes 3:8

For mange mennesker kan fortiden være et hinder for fremtiden. Vanskelige og bitre opplevelser og dyrkjøpte erfaringer og feil valg kan på en negativ måte sette livet i ”pause”.

Fortiden kan gjøre at man utelukker seg selv fordi en føler seg uverdig og ikke god nok for Gud og mennesker.
Med bakgrunn i Paulus liv viser pastor Tormod Røyland hvordan Paulus taklet spenningen og kontrasten mellom fortid og fremtid i eget liv.

På den ene siden: Sårbarheten han bar i sitt indre som en som hadde motarbeidet Gud, gjort seg skyldig i uskyldig manns blod og forfulgt Guds menighet. Dette fikk ham til å kalle seg selv "den minste i Guds rike" og "ikke verdig til å være apostel".

På den andre siden: Han lot ikke denne spenningen og sårbarhet hindre ham fra å la seg bruke som en mektig apostel for Herren.

Guds nåde gjør at du kan forholde deg til dine "sårbarheter" og begrensninger i din fortid slik at du ikke lar dem hindre deg fra å leve og tjene Gud fra nå av. Paulus vitnesbyrd var: "Hans nåde er nok for meg, for hans kraft fullendes i svakhet".

 

LA IKKE FORTIDEN HINDRE FREMTIDEN LA IKKE FORTIDEN HINDRE FREMTIDEN

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda