LA IKKE FORTIDEN HINDRE FREMTIDEN

av Tormod Røyland

Efes 3:8

For mange mennesker kan fortiden være et hinder for fremtiden. Vanskelige og bitre opplevelser og dyrkjøpte erfaringer og feil valg kan på en negativ måte sette livet i ”pause”.

Fortiden kan gjøre at man utelukker seg selv fordi en føler seg uverdig og ikke god nok for Gud og mennesker.
Med bakgrunn i Paulus liv viser pastor Tormod Røyland hvordan Paulus taklet spenningen og kontrasten mellom fortid og fremtid i eget liv.

På den ene siden: Sårbarheten han bar i sitt indre som en som hadde motarbeidet Gud, gjort seg skyldig i uskyldig manns blod og forfulgt Guds menighet. Dette fikk ham til å kalle seg selv "den minste i Guds rike" og "ikke verdig til å være apostel".

På den andre siden: Han lot ikke denne spenningen og sårbarhet hindre ham fra å la seg bruke som en mektig apostel for Herren.

Guds nåde gjør at du kan forholde deg til dine "sårbarheter" og begrensninger i din fortid slik at du ikke lar dem hindre deg fra å leve og tjene Gud fra nå av. Paulus vitnesbyrd var: "Hans nåde er nok for meg, for hans kraft fullendes i svakhet".

 

LA IKKE FORTIDEN HINDRE FREMTIDEN LA IKKE FORTIDEN HINDRE FREMTIDEN

Tilbake til talereferater

 

 

Himmelen til jorden

av Rune Borgsø

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda