Kraftige saker

av Arnfinn Clementsen

 

"Kraftige saker"
"Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner..." (Apg 1:8)
Viktig å ha rett fokus. Den Hellige Ånd gir oss kraft (dynamis) til å være vitner. Vi er vitner om at Jesus lever, Han har flyttet inn i våre liv. Vår oppgave er å dele dette med andre.
1. Evangeliet er Guds kraft. Vårt budskap er ikke en morallære, livsanskuelse eller en religion, men en forvandlende kraft. De fleste i vårt land kjenner ikke evangeliet, bare ulike innpakninger og mange vrangforestillinger.
2. Det er kraft i Jesu navn. Alt det Jesus er og har gjort finnes i Hans navn. Derfor skal vi legge hendene på de syke i Jesu navn.
3. Den Hellige Ånd er en kraft i våre liv. Fylt av Ånden kan vi formidle evangeliet med kraft og overbevisning!

Kraftige saker Kraftige saker

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda