Kraftige saker

av Arnfinn Clementsen

 

"Kraftige saker"
"Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner..." (Apg 1:8)
Viktig å ha rett fokus. Den Hellige Ånd gir oss kraft (dynamis) til å være vitner. Vi er vitner om at Jesus lever, Han har flyttet inn i våre liv. Vår oppgave er å dele dette med andre.
1. Evangeliet er Guds kraft. Vårt budskap er ikke en morallære, livsanskuelse eller en religion, men en forvandlende kraft. De fleste i vårt land kjenner ikke evangeliet, bare ulike innpakninger og mange vrangforestillinger.
2. Det er kraft i Jesu navn. Alt det Jesus er og har gjort finnes i Hans navn. Derfor skal vi legge hendene på de syke i Jesu navn.
3. Den Hellige Ånd er en kraft i våre liv. Fylt av Ånden kan vi formidle evangeliet med kraft og overbevisning!

Kraftige saker Kraftige saker

Tilbake til talereferater

 

 

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan

av Sajid Christoffer Paul

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan Fokus på forfulgte kristne i Pakistan