Kraftige saker

av Arnfinn Clementsen

 

"Kraftige saker"
"Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner..." (Apg 1:8)
Viktig å ha rett fokus. Den Hellige Ånd gir oss kraft (dynamis) til å være vitner. Vi er vitner om at Jesus lever, Han har flyttet inn i våre liv. Vår oppgave er å dele dette med andre.
1. Evangeliet er Guds kraft. Vårt budskap er ikke en morallære, livsanskuelse eller en religion, men en forvandlende kraft. De fleste i vårt land kjenner ikke evangeliet, bare ulike innpakninger og mange vrangforestillinger.
2. Det er kraft i Jesu navn. Alt det Jesus er og har gjort finnes i Hans navn. Derfor skal vi legge hendene på de syke i Jesu navn.
3. Den Hellige Ånd er en kraft i våre liv. Fylt av Ånden kan vi formidle evangeliet med kraft og overbevisning!

Kraftige saker Kraftige saker

Tilbake til talereferater

 

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda