Kraften i evangeliet

av Arnfinn Clementsen

”For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft”
1Kor 1:18

Gjenoppdag kraften i evangeliet
Evangeliet er ingen moralllære, men den forandrer menneskers liv
Evangeliet er ingen livsfilosofi, men det gir hjelp, kraft og visdom til å leve
Evangeliet er ikke en religion, men det gir relasjon med den levende Gud
Rom 1;16 Jeg skammer meg ikke for evangeliet, for det er Guds kraft….
1Kor 1:18 Ordet om korset …….er Guds kraft
Vi behøver å gjenoppdage kraften i evangeliet
Nye generasjoner og nye troende må få tak i evangeliets innhold
- hvis ikke blir kristen tro bare en livsanskuelse eller moralllære, og
menighetslivet blir redusert til en sosial klubb!

Evangeliet behøver ingen IQ
Kommunikasjon og relevans er viktig, men vi må bevare ektheten, renheten og enkeltheten i evangeliet!
Den vertikale stammen i korset forteller at Gud åpnet en vei mellom himmel og jord - Guds rettferdighet!
Den horisontale stammen handler om at Gud elsker alle mennesker, og det Jesus har gjort gjelder alle - Guds kjærlighet!. 1 Kor 1:18-28:
Gud har lagt dette på et plan som er for alle - krever ingen IQ !!!
Jødene/ religionen: Ordet om korset et anstøt/ snublesten - skandale
Grekere/ intellektuelle: Ordet om korset er en dårskap - idioti / absurd
Ordet om korset!
1Kor 2:2 jeg ville ikke vite noe iblant dere uten Jesus Kristus og
Ham korsfest
Ordet om korset:
FORSONING - forlikelse
- gjenopprettelse av Gudsforhold og relasjoner
FRELSE
- redning fra synden og Satans makt, og visshet om evig liv
FORLØSNING / Redemption
- kjøpt fri til et liv i frihet og seier
RETTFERDIGHET
- gjenopprettelse av menneskets verdi og selvfølelse
HELBREDELSE
- gjenopprettelse av fysisk og psykisk helse og styrke
Med syndefallet kom sykdommen, men Jesus brakte helbredelse og helse!

Ta imot evangeliet
- alt vi behøver finnes i Jesus og det Han har gjort

 

Kraften i evangeliet Kraften i evangeliet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda