Kraften i Nattverden del 2

av Tormod Røyland

Hvorfor feirer vi nattverd? Hva er det og hvorfor er det viktig? Hva kan vi forvente?
Teksten er hentet fra 1.Kor 11:17-32

 

Talereferat fra søndag 7. og 14.juni - Tormod Røyland

Kraften i nattverden

Hvorfor feirer vi nattverd? Hva er det og hvorfor er det viktig? Hva kan vi forvente?

Teksten er hentet fra 1.Kor 11:17-32 «I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket ,brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg. På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!».

1.       Jesus knytter nattverden til seg selv
Nattverden er innstiftet av Jesus, og Han identifiserer dette måltidet med seg selv.
«Men de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp». (Matt 26:26)

2.       Nattverden forkynner pakten
Vi blir minnet om, og minner hverandre om, den nye pakten mellom Gud og menigheten, der Jesus ble mellommannen ved sin død på korset. Alt er «Allerede» underlagt Jesus, selv om det gjenstår en del i det synlige der vi «ennå ikke» kan se at alt er underlagt ham.
Hebr 2:8-9 «alt har du lagt under hans føtter...Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham.»

3.       Synden - et oppgjør mot Gud
Da mennesket syndet, «spiste» det seg ut av Guds nærvær og ville bli som Gud. Gjennom nattverden, «spiser» vi oss inn i Guds nærvær igjen på hans invitasjon.

4.       Nattverden representerer NÆRVÆRET
Gjennom nattverden, som er et fysisk og håndfast kontaktpunkt, formidler Gud sitt nærvær gjennom Den Hellige Ånd. Det er en troshandling, der vi både handler og tar imot ved tro.
Gud vil helbrede, styrke, forvandle og forsikre deg om sin kjærlighet i nattverden.

5.       Fellesskap og enhet
Nattverden forener menigheten, og handler om fellesskap og enhet hvor vi sammen løfter blikket mot Jesus. Vår styrke er hva Jesus gjorde! «Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod? Brødet som bryter, gir det ikke del i Kristi kropp.. For vi har alle del i det ene brød.» (1. Kor 10:16-17)

6.       Nattverden FORKYNNER
«For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer» (1.Kor11:26)

Gjennom nattverden forkynner vi Jesu død, hans oppstandelse og at han har sendt oss ut i verden. Vi er vitner om Jesus, og kan være frimodige fordi han er hos oss og vi har del i ham.

Til samtale:

1.       Det er ofte lettere for oss å tro noe, når vi ser og kjenner. Har du erfart, enten i eget liv eller i forbønn for andre, at du har skapt kontaktpunkt for troen - der himmel møter jord?

2.       Hvordan kan vi holde to tanker i hodet på én gang - idet vi vet at alt er underlagt Jesus, men ennå ikke ser og erfarer det fullt ut?

3.       Vi kan tenne opp forventningene til hva Gud kan og vil gjøre gjennom nattverden - hvilke forventninger har du? På hvilke områder i livet vil du gjerne se troen tennes opp? Stå gjerne sammen i bønn, skriv ned bønnebegjær og be for hverandre. Ta frem listen igjen, for eksempel til høsten, og del hva Gud har gjort og gjør for hver enkelt.

 

 

Kraften i Nattverden del 2 Kraften i Nattverden del 2

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda