Kraften i Den Hellige Ånd

av Tormod Røyland

For Guds rike består ikke i ord, men i kraft (1. Korinterbrev kap. 4, vers 20).
Evangeliet og kristen tro handler om kraft! Gud skapte verden ved sin skaperkraft. Verden holdes oppe ved Guds kraft. Gud reiste Jesus opp fra det døde ved Guds kraft! Og det er Guds kraft som frelser mennesker. Gud har kalt hans kirke til å være formidlere av Guds kraft.

1. Kraftens Ånd; Den Hellige Ånd var Gud, vår Fars løfte
Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende Apost.gj 1; 8
Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere Joh 14; 26

2. Guds kraft er Guds kjærlighet i aksjon
Jag etter kjærligheten, søk åndens gaver med iver 1. Kor 14; 1
Guds kraft er alltid for å åpenbare og formidle Guds kjærlighet

3. Nådegaven å tale i tunger er for din fordel - en grunnleggende nådegave
Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet Joh 4; 24
Nådegaven til å tale i tunger hjelper oss å leve i den åndelige dimensjonen, lære oss å høre fra Gud, samarbeide med Den Hellige Ånden.

4. Hva er og hva skjer når jeg ber i tunger (1. Korinterbrev kap. 14:)
.. snakker ikke for mennesker v 2
.. snakker for Gud v 2
.. snakker hemmeligheter ved Ånden v 2
.. oppbygger seg selv v 4
.. ønske at dere alle talte i tunger v 5
.. når jeg taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det v 14
.. ber, lovsynger og ber takkebønn i ånden v 15 - 16
.. ber mer i tunger enn noen av dere (Paulus) v 18
.. hindre ikke tungetalen v 39
.. la alt gå sømmelig og ordentlig for seg! v 39

5. Når kan du tale i tunger?
Alltid ("Be alltid").
Ikke bare når du føler deg velsignet - da trenger du det minst...!
Men i pressede og stressede situasjoner, når du hviler deg, når du ber aktivt, når du ikke vet hva du skal gjøre, på bussen, på skolen og på arbeid.
Gjennom tungetale blir du åndbevist: Den hellige Ånd setter deg i posisjon til å "ta situasjonen" og "ta rommet". Du er mer enn en overvinner. "Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk". Tungetalen bringer Den Hellige Ånd inn i din bevissthet og situasjon!

Avslutning:
Gud har kalt deg til å være en velsignelse - mennesker blir velsignet når du bringer Guds kraft inn i deres liv! Jesus blir synlig!

 

Kraften i Den Hellige Ånd Kraften i Den Hellige Ånd

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda