Kom og gå!

av Arnfinn Clementsen

Matt 11:28-30
28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!
Matt 28:18-20 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler
Innledning: Invitasjon og utfordring Jesus sa KOM og han sa GÅ!
Jesus sa: Følg meg - Et kom og et gå
Verdier: Sjenerøs - Inkluderende – utfordrende - troverdig

1. Invitasjon - Velkommen til Gud
"Alle velkommen - kultur" - ubegrenset sirkel av kjærlighet
Inkluderende livsstil - personlig
Åpenhet - fri fra fordommer - gjestfrihet
Inkluderende kultur - menigheten
Attraktive møter og arrangement - Skape attraksjon

2. Utfordring - hvem vil gå
Matt 11:29-30 Ta mitt åk på dere og lær av meg
Matt 16:24-25 24 Hvis noen vil komme etter Meg, må han fornekte
seg selv, ta sitt kors opp og følge meg

Matt 4:19
Følg meg, og Jeg skal gjøre deg til en menneskefisker
Følg meg - disippelskap - å bli som sin Mester
Følge Jesus og følge et lederskap som følger Jesus!
Menighetens framtid/ kvalitet avgjøres ikke av hvor mange som kommer,
men av hvor mange som går!
Hvor mange medlemmer - møte - disipler - ledere

3. Skape en kultur av invitasjon og utfordring
Høy invitasjon og lav utfordring skaper konsumenter
Lav invitasjon og lav utfordring skaper middelmådighet
Lav invitasjon og høy utfordring skaper stress, slit, kontroll, frykt
Høy invitasjon og høy utfordring skaper kraftfulle kristne, disipler
NB. Sunn balanse mellom invitasjon og utfordring

Avslutning: Jesus snakker til deg akkurat nå
Han sier: KOM
Han sier: GÅ
Jes 6:8-9 Hvem skal jeg sende og hvem vil gå for oss?

 

Kom og gå! Kom og gå!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda