Kjennetegn på en kristen

av Jan Inge Espedal

1.Johannes 4.17: ”For som Han er, slik er vi i denne verden.”

Noen kjennetegn på en kristen:

1. Er inkluderende

Som en Jesu etterfølger er man kalt til å være inkluderende i forhold til andre mennesker. Jesus selv viste oss et eksempel når en kvinne hadde blitt grepet i hor og folk ønsket at hun skulle steines. Jesus sa til kvinnen ”heller ikke Jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer.” Jesus ekskluderte ikke, men han inkluderte.

2. Tilgir

1.Johannes brev 1.9: "Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet."

Når vi vet hvor god Gud har vært mot oss, hvordan Han har tilgitt oss, hvor mye mer bør da ikke vi som er feilbare og ufullkomne mennesker tilgi andre. Tilgivelse setter mennesker fri.

3. Er sjenerøs

Johannes 13, 34-35: "Et nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik Jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er Mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre."

En kristen skal kjennetegnes ved at man elsker andre mennesker. En måte å gjøre det på er å være gavmild og sjenerøs. Man kan for eksempel gi av sin tid, sine penger og sin kompetanse. Sjenerøsitet skaper glede og begeistring.

4. Snakker positivt

Uttalte ord har stor kraft i seg, man kan ved å snakke positivt skape en god atmosfære uansett hvor man er. Det finnes så mange gode muligheter til å hjelpe andre mennesker ved å si de rette tingene og være oppmuntrende.

5. Tenker positivt

Det er ikke fullt mulig å styre følelser, men man kan i stor grad styre tankene. Hva som skal dominere i vår tankeverden er det i mange tilfeller vi selv som bestemmer. Husk at ingen kan røve fra deg tankene, tankene dine er helt fri, velg å tenke positivt.

6. Viser nåde

Nåde er ikke bare å tilgi, men å overøse med godhet selv om det er helt ufortjent.

Romerbrevet 8.32: "Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav Han for oss alle. Hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting sammen med Ham?"

 

Kjennetegn på en kristen Kjennetegn på en kristen

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda