Kjenn tiden og livet

av Tormod Røyland

Lovløsheten er en åndsmakt som påvirker verden og truer menighetens åndelige liv. Hvordan skjer det? Hvordan står menigheten sterkt i denne utfordrende tiden? I denne talen underviser pastor Tormod om hva som kjennetegner tiden vi lever i fra et åndelig perspektiv.

KJENN TIDEN OG LIVET

Rom 13;11 Dessuten vet dere hvilken tid det nå er: Timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. 

.. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning. …kle dere i Herren Jesus Kristus, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekker begjær.

I TIMEN HAR KOMMET 

1) Timen – Uttrykk som Guds ord bruker for å fortelle Guds menigheten at tiden for Jesu komme er nær. Menighetens tid på jorden nærmer seg slutten.

2) Lev maksimalt, og vær samtidig klar!

 På den ene siden: Vi lever som om vi alltid skal leve på jorden – jobber, deltar, investerer, planlegger osv

På den andre siden; vi er på vei mot utgangsdøren, vi har jakken i hånden, besøket er snart slutt.

 

II «LEGG BORT..»

1) De siste tider er «timen» med LOVLØSHET

Denne verden er en «natt» med mørke, fare for å gå vill, snuble og fall.

Matt 24:12 (Jesus): Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

2Tess 2:7: For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort.

Lovløshet (2011-oversett; urett) = en åndsmakt (demonisk makt) og en tidsånd som fører med seg vantro, hykleri, dobbeltmoral, rettferdiggjør skjulte synder og skamløshet.

Paulus sier til kirken: «Legg av alt slik! – Avslør disse gjerningene»!

2) Hvordan kan lovløshetens ånd prege menigheten?

 - Fra gudstjenesten som et møte med Gud, til underholdning

 - Fra oppdragsorientert til vedlikeholdsfokusert

 - Fra sannheten og nåde til kun inspirasjon og motivasjon.

3) Hvordan truer lovløsheten kristenlivet?

 - Mindre bønn og Bibellesning

 - Økende egosime og mindre fokus på Guds rike og på nesten, menighetsliv nedprioriteres.

 - Brannen og det personlig engasjementet etter å se mennesker blir frelst, og iveren for misjon svekkes.

 

MEN: Det motsatte av lovløshet er Guds rettferdighet som er den troendes rettferdighet!
III «IKLE DERE KRISTUS»

1) Fornyet bevisshet i oss på hvem vi er i Kristus.
«Natten» er ikke bare en mørk tid, men for troens folk er det mulighetenes og seierens tider!

2) Gud ord og bønn er vår mat: Kilden hvor du fylles av Guddommelig energi, møter kraften i Den Hellige Ånd, får bildene og språk som hjelper deg å uttrykke troen og inspirasjonene gjennom forbilder som gjør at din identitet i Kristus vokser seg sterk.

Tit 2:14: han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.

Rom 6:19: For likesom dere før bød fram lemmene deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet – så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten – det fører til helliggjørelse –.

TIL SAMTALE:

1) Hva mener Bibelen med «timen»?

2) Hva skal kristne «kle av»? Og hvorfor?

3) Hva skal kristne «kle på»? Og hvorfor?

Kjenn tiden og livet Kjenn tiden og livet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda