Kjærlighetens lov

av Arnfinn Clementsen

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.
Vi elsker fordi han elsket oss først
1Joh 4:10+19

1. Guds kjærlighet i oss og gjennom oss

Joh 3:16    For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn....
Gud elsker meg - deg!

1Joh 4:17 Vi elsker fordi han elsket oss først 
Rom 6:5  Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved DHÅ
Den guddommelige kjærligheten som er motivasjonen og drivkraften i det kristne livet
- og som overvinner alt !

2.     Åndens liv og åndens frukt er kjærlighet

Gal 5:16  Lev et liv i ånden
Gal 5: 18 Blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven
Gal 5:22-23  Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet,
   ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven!

Kjærligheten er en kraft til å leve rett

Titus 2:11-12 For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig,
   rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er

 

3. En ny og sterkere lov     

Rom 8:1-4  Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.  For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra   
   syndens og dødens lov.  Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs
   fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn som syndoffer,
   i samme slags kjøtt og blod som  syndige mennesker har, og holdt dom over synden i
   oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden
   vil. 

4.     Kjærligheten er lovens oppfyllelse
Gal 5:14  For hele loven blir oppfylt I det ene budet; Du skal elske din neste som
  deg selv
Rom 13:8-10  Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som

   elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet,
   du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så
   er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv.
Kjærligheten gjør
   ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven.

 

Avslutning: Kjærligheten

1.Kor 13: 4 - 7 + 13
   Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke,
   skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
   er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett,
   men har sin glede i sannheten.
   Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
   Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
   Men størst blant dem er kjærligheten.

 

 

Kjærlighetens lov Kjærlighetens lov

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda