Kjærlighet til sannheten

av Tormod Røyland

«Kjærlighet til sannheten» er tema for denne talen av pastor Tormod. Sannhet uten kjærlighet blir hard og fordømmende. Kjærlighet uten sannhet blir bløtaktig og villedende. Gud har kalt kirken og den enkelte troende til å stå opp for sannheten i kjærlighet og å være en tydelig stemme i vår samtid.  Motto 2016: «Motivert av kjærlighet»

 

Efes 4; 14-16 Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.

1.      Kirken er sannhetens søyle (støtte) og grunnvoll (1.Tim 3;15).

Kirken er ikke sannheten - men den forvalter sannheten, og er kalt til å snakke sant om Gud om mennesket og om livet! Når kirken ikke står opp for sannheten, blir kjærligheten kald - og kirken står og ser på at mennesker går til grunne!

2. Kirken blir aldri enig med verden

Kirken har alltid levd i verden - men er ikke kalt til å være lik verden. Derfor sier Romerbrevet 12; 2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. - «La ikke verden presse dere inn i sin form»

3.      Tre trender som utfordrer kirken og personlig kristenliv

a.      Sekularisme: Angrep på sannheten og Bibelens troverdighet som rettledning for tro og liv.

b.      Individualisme: Sannheten blir relativt - «Jeg bestemmer hva som skal være sannheten for meg».

c.       Effektivisme: Effektivitet er positivt. Men effektiviet kan være en trussel mot åndelige personlig utvikling og åndelig vekst, hvis den står i veien for å bruke tid til å "sitte ved Jesu føtter". Fordi troen trenger røtter for å stå mot «enhver lærdoms vind».

Oppsummering:
Kirken, sannhetens søyle og grunnvoll, er oss, mennesker. Ved Guds nåde er kirken ambassadør for sannheten, Jesus Kristus. Når vi snakker, er vi alltid vennlige, men la oss også være tydelige - tro mot sannheten i kjærlighet.

Spørsmål til samtale:

1.      Les Rom 12:2 og snakk rundt hva det kan si å «innrette seg etter denne verden».

2.      Hvordan kan sinnet fornyes?

3.      Hvilken «form» forsøker verden å presse ulike aldersgrupper inn i? Hva er mest utfordrende her?

 

 

Kjærlighet til sannheten Kjærlighet til sannheten

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda