Kirken og nasjonen - Salt og lys i samfunnet

av Arnfinn Clementsen

Sesjon 2 i Arnfinn Clementsens Vinterseminar 2016

Index

BYGG FREMTIDEN:
Sesjon 1: Hva Gud gjør i dag- Bygge kirke.
Sesjon 2: Kirken og nasjonen- Salt og lys i samfunnet.
Sesjon 3: Vekkelse - Kan det skje igjen?
Sesjon 4: Folkevekkelse er folkets vekkelse.
Sesjon 5: Vekkelse i vår tid - tenk stort!
Sesjon 6: Forsoningens kraft  (Sven-David Gustavsen)
Sesjon 7: Guds rikes ambassade-  Forsoningens tjeneste
Sesjon 8: Guds agenda - Dom eller frelse!
Sesjon 9: Levende kirke bringer fremtid og håp - Bønn, vekkelse og forandring i samfunnet.

Kirken og nasjonen - Salt og lys i samfunnet Kirken og nasjonen - Salt og lys i samfunnet

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda