Kirken, vårt hjem på jorden

av Tormod Røyland

Menigheten er vårt åndelige hjem her og nå, og er en synliggjøring av Guds rike på jord.
Hva er kirkens identitet og oppdrag på jorden? Hva er Karsimakirkens visjon og mål? Gjennom forbildet i Nehemjas bok kapittel 3 taler pastor Tormod om 6 porter som minner oss om kirkens funksjon og oppdrag.

 

Portene i Jerusalems mur hadde ulike funksjoner, og disse portene er forbilder på hva som er kirke i dag.
Ved hver port var det mange mennesker som hadde sin tjeneste og oppgave for å hjelpe alle de menneskene som gikk gjennom dem. Hvilken port har Gud satt deg til å tjene ved?

 

1. SAUEPORTEN (Nehemja 3,1)

I NT tanke så står det hyrdetjeneste og lederskap.

- Jesus - er overhyrden.

- Saueporten står for lederskap gjennom pastortjenesten og lederskap

- Saueporten står for lederskap i samfunnet.

        Kirken er kalt til å ha positiv kristen innflytelse i samfunnet og å ta samfunnsansvar.

 

2. FISKEPORTEN (v. 3)

 «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere». (Matt 4; 19)

Kirken skal leve misjonalt gjennom det medlemmenes frimodige vitnesbyrd i hverdagen, og som kirke gjennom evangelisere og misjon.

 

3. GAMLEPORTEN (v. 6)

Kirken er bærer av budskapet - Evangeliet Joh 3; 16-17

Kirken må være bibelbasert og forpliktet på Guds levende ord.

 

4. DALPORTEN (v. 13)

Dalene i bibelen handler ofte om prøvelser og lidelse.

Salme 23: Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg.

Kirken troverdighet handler om hvordan vi følger mennesker gjennom livet, i onde og gode dager. Kirken vil følge mennesker i dalen og opp på den andre siden.

5. MØKKPORTEN (v. 14)

Det handler om at kirken er et sted som kan føre mennesker ut i frihet ved at synd kan bli bekjent, og mennesker kan komme ut i frihet gjennom bønn og sjelesorg.

 

6. KILDEPORTEN (v. 15)

Et forbilde på Gudstjenesten. Gudstjenetsen er det stedet hvor kirken samles innfor Gud for å lovsyng Gud og for å høre Guds ord sammen. Alle som tjener ved denne «porten» er tilretteleggere for at gudstjeneste kan skje, og at Guds ånd kan få berøre og forvandle menneskers liv.

 

 

 

Kirken, vårt hjem på jorden Kirken, vårt hjem på jorden

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda