Kirken, vårt hjem på jorden

av Tormod Røyland

I denne talen (del 1 av 2) fokuserer vi på kirken. Hva er menighet og menighetens hensikt? Hvorfor er ikke kirken en vanlig forening? Noe av svaret er: Kirken er mennesker, Gud familie og kirken er vårt hjem på jorden!

 

Kirken skal ikke isolere seg! Tvert imot, kirken er i verden, men folket i den er ambassadører for et annet rike, det riket som en gang skal komme og bli synlig, med Guds herlighet og kraft! Kirken skal være fullt og helt tilstede i denne verden, og vi peker på og holder frem Guds rikes verdier, andre verdier og prinsipper som denne verden har mistet, og som derfor skaper kaos i verden! Derfor er det viktig å løfte frem hva som er kirkens kapasitet og egenart:

 

I               JESUS BOR I SIN KIRKE.

1.       Menigheten er hans hjem på jorden. Guds hus!

1.Tim 3; 15 «Men hvis det trekker ut, vil jeg at du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll.

2.       Kirken er:
- Ikke en religiøs klubb for spesielt interesserte, men forsamlingen av Guds barn.
- mer enn din og min menneskelige kapasitet. Jesus BOR i sin kirke!

3.       Kirken er uovervinnelig.
- Dødsrikes porter skal ikke få makt over den» Matt 16; 18.

- Portene betyr i bibelen: Makt, myndighet, autoritet.

- Jesu kirke på jorden går frem med kraft, og skal være med å påvirke byer og nasjoner!

 

II             JESUS BYGGER SIN KIRKE

1.       Jesus bygger ikke selv, han bygger aldri selv.

-Jesus bygger sin kirke gjennom mennesker som stiller seg til disposisjon.

- Nehemjas bok kapittel 1 - 3 er et forbilde på hvordan Jesus bygger sin kirke gjennom sitt folk.
- Nehemja: Folket bygget muren sammen rundt hele byen - ikke bare rundt sitt eget hus, men en mur i fellesskap!

2.       Hva er muren et bilde på?

Beskyttelse

Også i dag så gir Guds menighet beskyttelse gjennom fellesskapet, omsorg og arbeid.

Stabilitet

Ingen entreprenør i bibelhistorisk tid, ville bygge en by uten en mur. Innenfor muren ble det skapt en infrastruktur av stabilitet og trygghet, OG kreativitet kunne komme igang, og byen kunne kunne utvikles og vokse.

Identitet

Muren gav en opplevelse av fellesskap. Det understreket opplevelsen av «vi» og tilhørighet. Muren hjalp dem å naturlige definere en felles identitet av tilhørighet og felles ansvar.
Slik er det også i Guds menighet.

 

Mennesker i vår tid lengter etter dette - murene er ikke for å holde mennesker ute, men for å skape beskyttelse, stabilitet og identitet.  Som lokal kirke vil vi bygge noe som er større enn oss selv, og vi vil og er kalt til å gjøre det sammen! Vi ser en lokal kirke som er for de som tilhører dem, og som betjener behov i den. Et hjem på jorden. Men også en kirke som skal bety noe for mennesker i «min verden», en kirke som kan forandre ditt lokalsamfunn, byen og landet! En kirke som kan være med å påvirke til positiv utvikling.

 

Spørsmål til samtale:

1.       Snakk om hvordan vi kan være gode ambassadører for kirken som et hjem, inn i våre nettverk. Hvordan preger det oss i vårt språk, våre verdier og våre handlinger?

2.       Hvordan får Jesus bygge oss personlig, og i fellesskapet?

 

 

Kirken, vårt hjem på jorden Kirken, vårt hjem på jorden

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda