Kirke som Jesus – 2

av Arnfinn Clementsen

1Joh 4:17 For som Han er, slik er vi i denne verden.

Innledning: Tilbake til Jesus
Norge er et land med en sterk kristen historie – vekkelseshistorie og misjonshistorie!
Haugianismen, Indremisjonen, Misjonssambandet, Metodismen, Baptistsamfunnet, Misjonsforbundet, Pinsebevegelsen, den karismatiske vekkelsen og frittstående menigheter
Uansett har vi i dag alle den samme utfordring:
Vi når nesten ingen nye og vi oppfattes som lite aktuelle av verden utenfor kirken!

I en verden full av forandringer og utfordringer på alle områder - og i en verden full av religiøs forvirring - og hvor begrepet kristen og kirke stadig utvannes og tilpasses tidens trender, er vår løsning og mulighet å gå "tilbake" til Jesus!
Hva er det å være en kristen - hva er det å være menighet eller kirke i vår tid?
Det handler om å være "kristen som Jesus" - eller "kirke som Jesus"!

1. Jesus var bevisst sin identitet
Han visste hvem Han var - Guds sønn - verdens frelser
Vi må vite hvem vi er og hva vi har i Kristus!
Mat 5:14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules
Vi er kirken. Kirke er ikke et sted vi går til - det er noe vi er! Vi er Jesus i verden!

2. Jesus var alltid fokusert på sitt oppdrag
Joh 17:18 Slik som Du har utsendt Meg til verden, har også Jeg utsendt
dem til verden
Menigheten/ du og jeg er til for verden - vi er gitt til verden!
Vi må aldri miste fokus på vårt oppdrag!

3. Jesus brydde seg om mennesker
Mat 9:36 Men da Han så folkeskarene, ble Han dypt grepet av medlidenhet med
dem, for de var utmattet og spredd omkring, som sauer uten hyrde.
Mark 2:17 "De som er friske trenger ikke lege, men de som er syke. Jeg er ikke
kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse"
Luk 15:1 Alle tollere og syndere holdt seg nær Jesus for å høre Ham
Han var alltid på synderens side! Han var alltid på de svakes side!

4. Jesus var sosial
Han levde åpent og tilgjengelig. Han var det menneskene var!
Han bygde relasjoner - med sine nærmeste disipler - med sine venner
- og han brøt stadig grenser til nye mennesker og nye miljøer!!!

5. Jesus levde i det overnaturlige
Sann kristendom er overnaturlig i sin natur! Den demonstreres i hverdagen!
Mk 16:15-20 17 Og disse tegn skal følge dem som tror
Gjennom åndens liv og Åndens gaver kan vi leve Jesu overnaturlige liv på en naturlig måte i hverdagen!

Del 1 av dette budskapet kan lastes ned fra søndag 4. Oktober, eller bestilles fra Karisma Bok og CD, tel 51911880

 

Kirke som Jesus – 2 Kirke som Jesus – 2

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda