Kirke som Jesus - i ånd og kraft

av Arnfinn Clementsen

Apg 10:38 Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd
og med kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med Ham.

Innledning: Å være kirke som Jesus
1Joh 4:17 For som Han er, slik er vi i denne verden.
Jesus er Guds sønn, men han ble en av oss
Jesus levde et overnaturlig naturlig liv - og vi skal leve som Ham

1. Salvet av Gud med Hellig Ånd og med kraft
N.B. Vi er avhengige av salvelsen
Menneskelige evner er gitt av Gud, opplæring er viktig, dyktighet og perfeksjon teller, stil og relevans har stor betydning....
Ingen motsetning, men SALVELSEN ER FORSKJELLEN!

2. Salvelsen er alltid for en hensikt
Luk 4:18-19 Herrens Ånd er over meg for Han har salvet meg til å forkynne

3. Salvelsen er overnaturlig naturlig
Apg 10:30 Han som gikk omkring og gjorde godt.......
EKSEMPEL: Gutten med de 5 brød og 2 fisker (Matt 14:13-21)

Avslutning: Jesus gjennom oss i hverdagen
Guds kraft og kjærlighet skal virke gjennom oss i hverdagen.
Vi bruker det vi har fått - evner, egneskaper, talenter, gaver
- og Herren virker med slik at det blir overnaturlig naturlig!!!

 

Kirke som Jesus - i ånd og kraft Kirke som Jesus - i ånd og kraft

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda