Kirke som Jesus

av Arnfinn Clementsen

Joh 8:12 Da talte Jesus på nytt til dem og sa: "Jeg er verdens lys. Den som
følger Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys”
1Joh 4:17 For som Han er, slik er vi i denne verden.

Innledning:
Den 3. februar 1931 opplevde en by New Zealand et kraftig jordskjelv.
Mange døde, det meste ble ødelagt. Veier, bygninger, infrastrukturen, og hele naturen ble forandret! 40km2 ”nytt land kom opp fra havet……..

De overlevende kjente seg ikke igjen i sin by, veiskilt eller kart fungerte ikke lenger. Bygninger representerte ikke lenger trygghet!

Vår verden har gått gjennom et "jordskjelv" de siste årtier, sosialt, økonomisk, kulturelt, religiøst og moralsk. Terror og finanskrise har skapt utrygghet!!!
Normer, institusjoner og bygninger fungerer ikke lenger som menneskers trygghet. Ingenting er lenger "sikkert som banken" !
I denne tiden full av utfordringer på alle områder - og i en verden fylt av frykt og forvirring - og hvor begrepet kristen og kirke stadig utvannes og tilpasses tidens trender, er vår eneste løsning og mulighet å gå "tilbake" til Jesus.
Her finner vi kristendommens kjerne, liv og frihet, styrke og seier, ekthet og naturlighet, og enestående mulighet!
1Joh 4:17 For som Han er, slik er vi i denne verden.
Å være "kristen som Jesus" - "kirke som Jesus"

1. Jesus var bevisst sin identitet
Han visste hvem Han var - Guds sønn - verdens frelser
Joh 18:36 "Mitt rike er ikke av denne verden"
Jesus representerte et rike som aldri kan rystes!
Vi må vite hvem vi er og hva vi har i Kristus!
1Joh 4:17 For som Han er, slik er vi i denne verden.
Identitet: "Jeg er en kristen og vil det være"
Vi er Guds barn - Gud er vår far - vi er nye skapninger i Kristus Jesus.
Vi er borgere av himmelens rike - et rike som aldri kan rystes.
Vi er verdens lys.
Vi er kirken. Kirke er ikke et sted vi går til - det er noe vi er!
Mat 5:14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules

2. Jesus var alltid fokusert på sitt oppdrag
Joh 17:18 Slik som Du har utsendt Meg til verden, har også Jeg utsendt
dem til verden
Menigheten - du og jeg - er til for verden - vi er gitt til verden!
Vi må aldri miste vår identitet - og miste fokus på vårt oppdrag!
"Kirken er den eneste institusjon i verden som eksisterer til fordel for de som ikke er medlemmer" (William Temple)
2Kor 5:20 Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv
inderlig formaner ved oss: Vi ber på Kristi vegne: La dere forlike med Gud!

Avslutning: "Kirke som Jesus" fungerer der folk er og møter deres behov!

 

Kirke som Jesus Kirke som Jesus

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda