Kirke er kjedelig

av Tormod Røyland

Hør talen fra gudstjenesten her
Kirke er kjedelig Kirke er kjedelig

Tilbake til talereferater

 

 

Hva betyr Guds rettferdighet i ditt liv?

av Arnfinn Clementsen

Hør talen fra sommermøtet her

Les mer..

Hva betyr Guds rettferdighet i ditt liv? Hva betyr Guds rettferdighet i ditt liv?