Karismakirken, i går - i dag - i morgen

av Arnfinn Clementsen

“Herrens råd står fast til evig tid, Hans hjertes planer gjelder fra slekt til slekt”
Salme 33:11
“For Herren er god. Hans miskunnhet varer evig, og fra slekt til slekt varer Hans
trofasthet” Salme 100:5
Våre liv er en del av en større sammenheng, vi er alle viktige ledd i en lenke.
Vi er alle betydningsfulle, vi har alle en viktig oppgave, men vi behøver alle å
være en del av noe som er større enn oss selv - menigheten.

Menigheten er Guds ide - og Jesus sa at han ville bygge sin menighet!
Jeg tror på menigheten! Fordi den er Guds plan og vilje.
Jeg tror på Karismakirken! Fordi den er født av Gud - og fordi den har en gudgitt
visjon!
Hab 2:1-2 /
Da svarte Herren meg og sa: Skriv synet ned, ja, riss det
tydelig inn på tavler, så den som leser det, kan løpe av sted.

Ord 29:18
Uten åpenbaring blir folket tøylesløst

Karismakirken i går
Historien
Historieløshet er farlig. Vi er alle en del av en sammenheng.
Men historie og erfaring må være en tjener, ikke en herre!
Vi takker Gud for det som har skjedd før. Vi bygger alltid videre på det som er
bygd opp - alt på grunnvollen som er Jesus Kristus!
Hva skapte Karismakirken?
Karisma Senter - utviklingen på 80 tallet.
Lovsangen - ikke stil, men hjerter som elsker Gud
Trosforkynnelsen - Guds ord i den Hellige Ånds kraft
Visjonen - levende og aktuell
Ledermodellen - en menighet med en pastor/ tjenestegavene
Hele tiden vært en vilje til å gå i tro. Metoder kan forandres, men det er noe som
er fast som vi bygger videre på

Karismakirken i dag
En menighet av flotte mennesker i alle aldre.
En menighet som står sammen med alle kristne/ hele Kristi kropp - ikke partisk
og arrogant. En menighet som vil videre!
En menighet som vil "krysse over" og bli en menighet for byen - for de som ikke
går i kirke - og den unge generasjonen !
Ut av det innadvendte - inn i det utadvendte!

Karismakirken i morgen
Jeg tror på Karismakirkens morgendag fordi jeg tror på en Gud som er stor og
mektig, en Gud som kan alt, og som alltid vil føre sin menighet videre!
Jeg tror at det beste er foran!
Jeg tror på Karismakirken fordi jeg tror på deg! Og i den grad du hengir deg til
menigheten og visjonen vil denne forsamlingen vokse og utføre sitt oppdrag.

 

Karismakirken, i går - i dag - i morgen  Karismakirken, i går - i dag - i morgen

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda