Kampen mot Goliat

av Jan Inge Espedal

1. Samuelsbok 17, 11 ”Da Saul og alle israelittene hørte hva filisteren sa, mistet de motet og ble veldig redde.”

I historien om David og Goliat, er det to krigshærer som skal kjempe mot hverandre, men Israels hær blir lammet og mister fullstendig motet når Goliat på nesten tre meter står frem og ønsker at noen skal kjempe mot ham.

Goliat er på mange vis et eksempel på hva bekymringer og frykt gjør med oss mennesker, den kan gjøre oss redde, passive og handlingslammet.
David var den eneste mannen som faktisk ønsket å kjempe mot Goliat, han trodde det var mulig å vinne over krigskjempen.

1. Samuelsbok 17, 32 "Da sa David til Saul: "Ingen av mennene må miste motet på grunn av ham. Din tjener vil gå og kjempe mot denne filisteren."

Når vi mennesker møter frykt, angst og bekymringer er det viktig å mobiliserer til kamp. Vi kan faktisk vinne over frykt og usikkerhet.

Ordspråkene 12, 25 "Bekymring i mannens hjerte gjør det nedtrykt, men et godt ord gjør det glad."
1 Petersbrev 5, 7 "Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere."
Råd i forhold til bekymringer:

  1. Ta opp kampen mot frykten!
  2. Kast bekymringene på Gud!
  3. Tro på Gud og Hans fred som er gitt oss!

 

 

Kampen mot Goliat Kampen mot Goliat

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda