Jesusrelasjon

av Arnfinn Clementsen

 

"Jesusrelasjon"
1.Kor 1:9: "Gud er trofast, Han som har kalt dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus , vår Herre"
1. Mennesket trenger gudsrelasjon - ikke religion. Gjennom Jesus får vi relasjon med Gud. Bibelen -Guds Ord- er en levende bok, ikke en religionsbok. "Bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende"
2. Bønn er relasjon med Gud. Bønn er ikke ritualer, former eller bønnesteder, men relasjon med Gud. Bønn er ikke mystisk, men enkelt og naturlig.
3. Bønn handler ikke om å mase eller tigge. Bønn bygger på det Jesus har gjort. Vi er ikke tiggere eller slaver, men sønner og døtre av Gud. Derfor kan vi be med frimodighet ut fra vår relasjon med Gud og vår posisjon i Gud.

Jesusrelasjon Jesusrelasjon

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda