Jesus lever i dag

av Jan Inge Espedal

Påskens budskap handler om en mann som ofret alt, for at hvert enkelt menneske skal
kunne få leve i frihet og glede. Det som Jesus Kristus gjorde i påsken har forandret
verdenshistorien for alltid.

Matteus 26, 36-46

Jesus er i en umenneskelig kamp da han er sammen med disiplene i Getsemane og ber.
Jesus vet hva som ligger foran ham av tortur, smerte og at han skal ta straffen for all
verdens synd.

Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på
jorden. Lukas 22, 43

Matteus 27, 45-54

Det skjer ekstreme saker i tilknytning til Jesus sin død. Til slutt erkjenner de som holdt
vakt over Jesus; "Sannelig, han var Guds Sønn!"

Matteus 28, 1-8

Jesus står opp fra de døde og overvinner dødens makt. På grunn av Jesu seier skal hver
den som tror på Ham, leve selv om man dør. Døden er ikke avslutningen for et troende
menneske, men overgangen til det evige livet.

Jesus lever, og vi kan alle ta del i oppstandelseskraften!

Utfordring:
- Hvem sier du at Jesus er?
- Hvilke konsekvenser får dette i livet ditt?

 

Jesus lever i dag Jesus lever i dag

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda