Jesus kultur

av Per Erik Skogestad

Vi ønsker å bygge en kultur som speiler Jesus.
Joh. 8. 2-11
Jesus kultur Jesus kultur

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda