Jesus kommer snart

av Tormod Røyland

Den kjente forkynneren Emmanuel Minos som nå er blitt 88 år møtte en gammel dame fra Valdres. Hun kom med en sterk profeti om samfunnet og kirkens utvikling før Jesu gjenkomst.

Jesus kommer snart | Jesus is coming soon.
Bibelstudie fra talen 15. desember -13
-----------------------------------------------------------------------------
For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------
Av pastor Tormod Røyland
1. Før den verdensomspennende konflikten og Herrens komme, vil det være en svært fredelig periode, mellom supermaktene i Østen og Vesten. Nedrustningsprogram, nasjon blir helt uforberedt på den kommende krisen
2. I kirkene vil det bli kompromiss og verdslighet, en lunkenhet uten sidestykke i historien. Frafall fra sann og levende kristendom. De kristne vil ikke ønske å høre på alvorlig profetisk tale før Jesu gjenkomst. Hovedvekten i forkynnelsen vil handle om ha individuell suksess og å være noe. Materialismen vil dominere. Kirker og kapeller blir tomme og blir solgt til andre formål. Kirkene vil ha underholdning og kulturelle opplevelser. Dette vil klart øke, profeterer hun.
3 Det vil være et moralsk kollaps. Folk vil leve i umoral og hor. Kristne familier blir berørt, og aksepterer det.
I tiden før Hans komme, vil det være en enorm økning av TV -stasjoner og programmer med en eksplosjon av vold som vil resultere i en økning av kriminalitet, slik at folk ikke vil føle seg trygg å gå på gata. Gjennom media vil folk se og lytte til scener av død og ødeleggelse og ondskap, noe som vil påvirke samfunnet. Og dette vil bli vurdert som underholdende og spennende! Hun fortsatte - sexscener vil bli vist på TV, intimitet som er forbeholdt ekteskapet blir vist. "Dette vil virkelig skje, og du (Minos) vil se det. Den gode vil bli fjernet og det onde vil bli ansett som ganske normal".
Når toppunktet av våre synder blir nådd, vil den bli etterfulgt av den tredje verdenskrig, som blir kort, og så vil Herrens komme skje.
Paulus brever til Tessalonikermenigheten snakker til vår tid om tiden for Jesu gjenkomst. Paulus gir sine «tre på topp» for å bevares i en lovløs tid før Jesu gjenkomst.
Les : 1. Tess 1; 1 - 4 (de følgende 3 punktene er fra vers 3).

I      AKTIVER DIN TRO! «Ha en virksom tro». Det betyr:

1) Hold fast på troen på Guds Ord
«Stå derfor fast, søsken, og ta vare på de overleveringene vi har undervist dere i, enten muntlig eller i brev» 2. Tess 2; 15.
a) Vær en trosforsvarer - stå fast i Ordet og hold fast på Ordet.
b) Få på deg «evangelieskoene»! «Hvor vakre de er der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse..» Jes 52; 7 «stå klar med fredens evangelium som sko på føttene» Ef 6;15.
c) Utfordring: Bruk din tro og frimodighet, og snakk mer om Jesus, forsoningen, frelse, himmelen. Snakk mindre om været, shopping, og deg selv og ditt eget.

2) I en tid hvor troen blir kald hos mange, vil vi bevares i en virksom tro.
a) Kall tro er en sløvet tro. En sløvet tro blir vantro (fornektelse).
Jesus sier: Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Luk 18;8. MEN også en tid der:
b) Tro kan vokse i Guds levende menighet. 1. Tess 1; 3 «For troen deres vokser seg stadig rikere»

II HOLD UT!
Det levende håpet om at Jesus kommer, har alltid vært en motivasjon og inspirasjon for troens folk.
1) Historiske fakta (oppfyllelse av det profetiske ordet):

- Israel fikk sitt eget land (-48)
- Nye nasjoner blir til (-89 - 91)
- Folk reiser seg mot folk. (Se på Syria, Egypt, Ukraina i dag)
- Evangeliet forkynnes for nye folkegrupper / folkeslag.
2) Forfølgelse og ideologiske endringer
- Forfølgelse og trengsel. 2.Tess 1; 4 «..den utholdenhet og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler dere må tåle».
- Lovløshetens ånd kommer til syne. 2.Tess 2; 7 «Lovsløsheten virker allerede med sin kraft»

III STÅ PÅ!
Hva kjennetegner den våkne og vital endetidsmenigheten? Den «arbeider i kjærlighet» 1. Tess 1; 3
Rom 12; 11 «Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren»
Kol 3; 24 «Og dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Tjen Herren Kristus»
En tjeneste i Guds rike som må du må innvie deg for, sette av tid til, ofre noe for og hengi deg til, vil være en velsignelse for ditt åndelige liv og betjene Guds menighet.
------------------------------
Til samtale:
1) Hvordan taler det profetiske ordet om de siste tider og Jesu gjenkomst til menigheten og til våre liv?
2) Hva kjennetegner en levende kristen i de siste tider?

 

Jesus kommer snart Jesus kommer snart

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda