Jesus helbreder i dag!

av Arnfinn Clementsen

Heb 13:8 Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid

Sykdom kommer ikke fra Gud, og Gud straffer oss ikke med sykdom.
Sal 103:10 Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke
etter våre misgjerninger
Helbredelse er heller ingen fortjeneste fordi du har levd så bra.
Gud både kan og vil helbrede, og Han gjør det av bare nåde!
Sal 103:2-3 Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle Hans velgjerninger!
Han som tilgir alle dine misgjerninger, som leger alle dine
sykdommer
Jesus helbreder i dag! Jesus helbreder i dag!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda