Jesus er min tro

av Arnfinn Clementsen

"...med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus." Hebr. 12:1-3

 

Jesus er min tro

Jesus is my faith
av Arnfinn Clementsen

"Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss,  med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone" - Hebr 12:1-3

 

1.     Troen virker når vi ser på Jesus - Faith works when we look at Jesus

Hebr 12:1-3 Legge av alt som tynger - og synden - og med utholdenhet

fullføre - med blikket festet på troens opphavsmann og fullender, Jesus

Det som tynger - "min byrde er lett og mitt åk er gagnlig," sa Jesus
Det som få i oss20  e på Jesus t står skrevet om: Jeg trodde, derfor telte jegr vår oppmerksomhet fanger oss - så vi bommer på målet!
Å se på Guds løfter er å se på Jesus!
Jesus er Guds Ord - Se på Ordet - tenk på Ordet

Rom 10:17 Så kommer da troen av det budskapet en hører,

       og budskapet kommer av Kristi ord / rema

2.     Troen virker gjennom håp - Faith works through hope

Rom 4:17-22  om Abrahams tro - ventet 25 år på løftessønnen.....
Rom 4:18 Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og

  trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag

 

3.     Tro virker når vi taler tro - Faith works when we speak faith
2Kor 4:13     Vi har den samme troens ånd som det står skrevet om: Jeg    

trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, og derfor taler vi

Mark 11:22-23   Og Jesus svarte dem: «Ha tro til Gud! Sannelig,
          jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: 'Løft deg og kast deg i

 havet!' og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje,

 da skal det også gå slik.

 

4.     Troen virker når vi takker - Faith works when we give thanks

Rom 4:20  Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i

 Troen og ga Gud ære.

1 Joh 5:14-15  Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi

ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva  vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om 

 

Jesus er min tro Jesus er min tro

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda