Jesus er med deg!

av Arnfinn Clementsen

 

Jesus er med deg!
Åp 22:21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen.
1. Jesus har lovet å være med oss alle dager. Uansett hva som skjer i våre liv er Han der.
2. Vi må lære å kjenne Hans nåde. Nåde handler ikke om fortjeneste. Vi er frelst av nåde og vi lever ved Hans nåde. Nåde og rettferdighet må etableres i våre hjerter som en kraft i livet.
3. Vi har åpen adgang til nådens trone. Jesus ber for oss og taler vår sak. Han er alltid der for å hjelpe oss i hverdagen.

Jesus er med deg! Jesus er med deg!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda