Jesus er Herre!

av Jan Inge Espedal

Fil 2,6-11 ”Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud, men Han uttømte Seg Selv, tok på Seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet. Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret Han Seg Selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham Navnet som er over ethvert navn, for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden, og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.”

Jesus tok frivillig på seg en menneskets skikkelse for menneskehetens skyld, og gav avkall på sin herlighet. Fra å regjere i himmelen gikk Jesus så langt ned et menneske kan gå, nemlig døden.

Da Jesus var på det dypeste, trodde sikkert djevelen at han hadde klart å beseire selveste Guds sønn. Lite visste han at det var nettopp dette som var nøkkelen til menneskers frelse og en evig seier for Gud over ondskap og djevelskap.

Ut fra grunnteksten betyr skriftstedet i Filipperbrevet at Jesus opphøyes til den høyeste posisjon, Han løftes opp over alle andre. Jesus regjerer med ære og herlighet. Alle skal en dag bøye seg for Jesus Kristus. I dag gjelder den frie viljen, men en dag må alle innrømme og bøye kne for Kongenes Konge - Jesus Kristus, for alle vil erkjenne at Han er størst.

Tiden vi lever i preges på mange måter av en Gudstro som man tar med seg i baklommen. Troen henger på slep. Men hvis Jesus er Herre, bør Han få en helt annet posisjon og innflytelse i livene våre.

Rom 1,16 "For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker."

Rom 10,9-10 "For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst."

Å gjøre Jesus til Herre får konsekvenser, da er det ikke vi som bestemmer, men Han som er sjefen! Enda viktigere enn å lede, er å bli ledet - av Gud.

Rom 8,14 "For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn."

Jesus kan få regjere i livene våre blant annet ved at:

  • Vi spør Jesus om råd og veiledning
  • Vi lytter med vårt indre øre
  • Vi er en del av menighetsfellesskapet


Når Jesus er Herre blir det relevant å spørre hva man skal bruke pengene til, og hvordan man skal disponere tiden!

La Jesus få lede deg på enda flere områder i livet! Hans planer for deg er bare gode

 

Jesus er Herre! Jesus er Herre!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda