Jesus elsker deg!

av Jan Inge Espedal

Johannes 3, 16 - 17:
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den som tror på ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden,
men for at verden skulle bli frelst ved ham.

---------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

 

Johannes 3, 16 er bibelens budskap komprimert ned i en setning, og er et bibelord som alltid er like gyldig og levende!

 

  • «Gud elsket verden»

 

Gud elsker verden. Han elsker menneskene han har skapt. Universets Herre er opptatt av hver enkelt menneske; Han elsker deg!

 

  • «For så høyt...at han ga sin Sønn, den enbårne»

 

Guds kjærlighet er en betingelsesløs kjærlighet som gir uten å forvente noe igjen. Gud ga Jesus, sin elskede Sønn, for å frelse oss mennesker. Gud ga det beste han hadde for vår skyld.

 

  • «hver den som tror»

 

Hvem som helst kan tro! Det betyr ikke noe om man er ung eller gammel, fattig eller rik, mørk eller hvit, vellykket eller «mislykket», religiøs eller «ikke-religiøs»... Alle som tror, blir medregnet og er inkludert i Guds familie.

 

  • «tror på Ham»

 

Troen er på Jesus Kristus. Frelsen og kraften er i navnet Jesus! Mange tror på en Gud eller høyere makt, men det er bare Jesus som kan frelse.

 

  • «ikke skal gå fortapt»

 

Gud ga Jesus til frelse for oss mennesker, for han ønsker ikke at noen skal gå fortapt. Gud gjør alt han kan for å hjelpe mennesker til å komme til tro på Jesus.

 

  • «ha evig liv»

 

Gjennom Jesu død og oppstandelse kan vi motta evig liv. Det evige livet er å kjenne Jesus, ha himmelen i vente (der den høyete form for harmoni vil være et faktum) og ha «overflod av liv» .

Johannes 3, 17:

 

  • «Gud sendte ikke sin Sønn....for å dømme verden»

 

Jesus kom ikke til verden for å dømme mennesker og fortelle at de burde skamme seg. Gud elsker mennesker så høyt, at han gjorde alt for å komme med frelse.

 

  • «for at verden skulle bli frelst ved ham.»

 

Det understrekes kraftig at hensikten med at Jesus kom til jorda, var for å frelse mennesker fra deres synd.

 

 

Jesus elsker alle, men i «alle» så elsker han DEG spesielt!

 

Kristen tro handler først og fremst om hva Jesus har gjort for oss, ikke hva vi gjør for Ham.

 

----------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Hvorfor tror du på Jesus?

 

Hvor glad er Gud i deg?

 

Sett navnet ditt inn i Johannes 3, 16 - 17 og les! Hvordan oppleves det å lese skriftstedet med ditt eget navn?

 

Johannes 3, 16 - 17:

For så høyt har Gud elsket _________ at han ga sin Sønn,

den enbårne, for at _________ som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme _________,

men for at _________ skulle bli frelst ved ham.   

 

 

 

Jesus elsker deg! Jesus elsker deg!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda