Jesus, Herre over alt!

av Tormod Røyland

Den onde ånden i mannen fra gravhulene begynner å «evangelisere» om hvem Jesus var: «Jesus, du sønn av Gud, den høyeste». I det kristne verdensbilde er Kristus Herre over ALT. Herre over verden og kosmos. Da forstår vi også at Gud vil påvirke og være over alt; i skoler, i industri, i lederskap, på arbeidsplasser osv. Derfor må kirke også utruste de troende til å forstå sin betydning der hvor de er satt.

Luk 8; 26 – 39

Jesus sier: "Jeg sender dere som sauer blant ulver". Det betyr blant annet: Dere representerer et annet rike, og skal møte alle ting med en annen ånd og en annen holdning enn den ånd som rår i verden. Mange setter kristen tro og vitenskap opp mot hverandre. Det er som å be en fotballdommer og en håndballdommer om å diskutere reglene – de blir aldri enige. Men begge har rett innenfor sitt felt.

Hva lærer vi av denne fortellingen:

I             GUDS RIKE HAR MAKT I VERDEN
              THE KINGDOM HAS POWER IN THE WORLD

1)       Jesus er Herre over makter og myndigheter.

Jesus konfronterer åndene i mannen som har gjort ham svært syk.

Kan en kristen være besatt av demoniske makter? Ikke i betydningen inntatt og fullstendig kontrollert, og ikke i betydning å miste frelsen og evig liv, når man bekjenner Kristus
- 1.Kor 12; 3 Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: «Forbannet er Jesus!» Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd.
Skille mellom kjødelighet og direkte demonisk innflytelse i en kristen er flytende. En kristen kan bli plaget i sjelslivet av onde makter med frykt og negative tanker. «Medisinen» er forbønn og fornyelse av sinnet ved Guds ord (Rom 12; 2).

2)       Jesus er Herre over naturkreftene (v. 25)

3)       Jesus frelser og helbreder (v. 40)
Guds rike virker iblant oss.

 

II            GUDS RIKE GIR HÅP TIL MENNESKER
              THE KINGDOM GIVES HOPE TO THE PEOPLE

1)       Jesus demonstrerte Guds gode vilje for mennesker

(v 35): «Han satt ved Jesu føtter, påkledd og ved sans og samling.

(v 38) «(Mannen) bad om å få være med ham (Jesus)»

Guds rike ble åpenbart, ved Guds kjærlighet og kraft på en slik måte at mannen ville følge Jesus videre!

 

2)       Kirkens kall i verden er å gjøre Guds rike synlig.

Efes 1; 18 Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige 19 og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.

Jesus er vårt eksempel på hvordan kirke skal representere Guds rike og synliggjøre hvem Gud er. Så er spørsmålet: Hvordan gjør vi det?

 

III           GUDS RIKE SKAL SYNLIGGJØRES PÅ JORDEN
Menigheten den troendes oppgave er å vise mennesker veien hjem til Gud.

Jesus gav mannen en befaling «Gå hjem igjen» - det måtte ha vært en fantastisk beskjed å få!
- Kanskje var han en sønn som kom hjem til sin familie, og ektemann som kom hjem til sin ektefelle? På samme måte er det tusenvis av mennesker som lengter etter å «komme hjem» til Gud.

Betydning av ORD: «..fortell om at det Gud har gjort for deg»
Bruk ditt vitnesbyrd: «Jeg tror på Jesus fordi:…!»

Betydning av HANDLING: Vi er kalt til å møte forbannelse med velsignelse, møte hat med kjærlighet, møte uforsonlighet med tilgivelse, sykdom, med budskapet om håpet i Kristus, mulighet om helbredelse og utfrielse.

 

AKTUALISERING: Jesus sa: Som Faderen har Sendt meg, sa Jesus, så sender jeg dere. GUDS RIKE er midt iblant oss – Jesus er Herre over alt – og Herren kaller oss til å berøre vår verden med hans kjærlighet og kraft.
Vi kan ikke forandre hele verden, men vi kan forandre verden for én. Jesus gikk til ET menneske i Gerasener-landet. Gud spør ikke etter dine kvalifikasjoner, han behøver bare ditt villige hjerte.

1) Hvordan kan vi som troende synliggjøre Guds rike i hverdagen?

2) Snakk gjerne om andre interessante ting i denne historien som interesserer gruppen.

Jesus, Herre over alt! Jesus, Herre over alt!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda