Jesus Kristus korsfestet

av Arnfinn Clementsen

Gal 3:1 Dere uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere slik at dere
ikke lenger skulle lyde sannheten, dere som hos dere selv har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet?

Innledning: Paulus brev til Galaterne – Hvem har forhekset dere?
En alvorlig situasjon i menighetene i Galatia. Falske lærere var kommet inn som krevde at de hedningetroende skulle la seg omskjære og holde loven (judaistene). Troen på Jesus og evangeliet var ikke lenger nok!
Dere uforstandige galatere - hvem har forhekset dere?

Uforstandige /- "Uintelligente" galatere
- hvem har forhekset / "falskt fascinert" - dere?
Både det loviske og det svermeriske kan fascinere og ta oss bort fra det sentrale.

1. Det sentrale
Gal 3:1-5 ..... dere som hos dere selv har fått Jesus Kristus malt for øynene
som korsfestet?
Gal 2:20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som
lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever....
Korsfestet med Ham - oppstått med Ham - lever med Ham!
Nå lever jeg det nye livet ved Guds sønns tro - ikke ved min evne til å tro!!
Nå lever jeg ved Guds nåde - ikke ved selvstrev og egne prestasjoner!

2. Fri fra forbannelsen
Slektsforbannelser, sykdomsforbannelser, negative ord, forkastelse osv.
Gal 3:6-14 13 Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre,
14 for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolkene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få Ånden, som det var gitt løfte om.
Loven betyr alt eller ingenting (v.10)
Men den som er rettferdig av tro skal leve (v.11)

3. Din nye identitet
Løftene - slekten - pakten - arven
Gal 3:15-18 16 Til Abraham ble løftene forkynt og til hans Ætt. Han sier ikke:
"Og til ætter", som om det var mange, men som til én: "Og til din Ætt," som er Kristus.
Gal 3:19-25 19 Hvorfor kom så loven? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld,
inntil Ætten skulle komme, som løftet ble gitt til. Og loven ble formidlet ved engler, ved en mellommanns hånd.
Gal 3:26-29 26 For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus

Avslutning: Lev det nye livet

 

 

Jesus Kristus korsfestet Jesus Kristus korsfestet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda