Jeg vet hvem jeg er

av Tormod Røyland

TEKST: Luk 15; 25 – 32
Jesus forteller denne historien om den eldste sønnen, som midt i sin gode og kjærlige fars hus hadde mistet fokuset på hvem han egentlig var. Han var fortsatt pliktoppfyllende, gjorde ikke noe galt, tjente trofast i fars hus. Men levde likevel uten sine privilegier, på siden av sitt potensiale! Hvorfor? Han hadde mistet fokuset på hvem han var – hadde mistet fokuset på sin identitet.

1. NÅR JEG MISTER FOKUSET PÅ HVEM JEG ER (IDENTITET) BLIR JEG:

A. Nærsynt og selvsentrert
- For den som mangler disse ting (Kristusidentiteten), er så nærsynt at han er blind, og har glemt renselsen fra sine tidligere synder. 2Pet 1:9
- Åndelig blind: Mister det guddommelige perspektivet

B. Lovisk og ukjærlig
- Når Jesus blir diffus og uklar i våre liv blir vi loviske.
Loven - de ti bud setter jeg`et i sentrum. (Sønnen sa: "Se, i så mange år har jeg tjent deg. Jeg har aldri noensinne.. osv)

- Når Jesus blir diffus og uklar i våre liv blir vi ukjærlige.
- Guds kjærlighet er ikke "fordi" - men på "på tross av"
- Mens vi ennå var syndere, døde Kristus...
- I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 1Joh 4:10

C. ..må jeg skynde meg og flytte fokuset tilbake på Jesus
- vårt potensiale ligger i vår identitet som kristne!
- "Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud, 6 han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende". 2Kor 3:5f

- Ingen, selv ikke Gud tar ansvar for hvor på identitetsskalaen vi er. Det ansvaret er mitt / ditt! Hvorfor? Du er skapt med fri vilje.

Guds menighet må gjenerobre sin identitet for å synliggjøre Jesus!


2. RETT IDENTITET: "JEG ER EN KRISTEN!"

A. FRANKLIN GRAHAM: I en tid hvor mange mennesker fraskriver seg behovet av Gud, må vår bekjennelse være klar: "Jeg er en kristen"

Nina Karin Monsen: Filosof og forfatter og kristen i voksen alder sier: Kristne bør være stolte og glade over at de har funnet fram til troen. Som andre talentfulle personer har de en forstand på visse områder som rekker lenger enn de aller fleste. De har også en dypere forståelse av virkelighetens sammenhenger og mønstre enn andre.

B. "Kristen" kommer av KRISTUS
- Betyr: En som er lik Kristus
- Kristne fikk sitt navn fordi de liknet Jesus: "Slik skjedde det at de gjennom et helt år var sammen med menigheten og underviste et stort antall mennesker. Og det var i Antiokia at disiplene først ble kalt kristne". Apg 11:26
- Å være en kristen forplikter: Bibelen sier: La oss arbeide på vår frelse med Gudsfrykt og beven.
- Derfor: La oss ta vårt kristenliv på alvor og la oss løfte kristenlivet vårt noen hakk! Hvordan? Ta nåden på alvor!
Hebr 13;9: For det er nødvendig at hjertet blir grunnfestet i nåden.
Paulus hilser menigheten i alle sine brev med: "Nåde være med dere"
Nåden er kraften fra Gud ved Den Hellige Ånd til å leve en kristenliv i Åndens kraft hver dag. NÅDE er vår mulighet til å leve naturlig overnaturlig!
APOSTLENES GJERNINGER forteller oss hvordan kristenlivet ble levd i kraft av nåden.

C. Norge trenger frimodige og entusiastiske kristne.
Byen vår, arbeidsplassen, familien, ektefellen og barna trenger at vi lever som frimodige og entusiastiske kristne.

Nina Karin Monsen: Et samfunn som ikke klarer å gi barn og unge en kristen tro, svikter dem på en fundamental måte, fratar dem personlighet og forstyrer deres personlighetsutvikling, samt isolerer dem sosialt".
Hun sier også:
Ingen må gi opp den kulturkampen som nå pågår, spesielt ikke kristne. De må ikke bli redde. Fiendtligheten mot kristendommen er oppsiktsvekkende og livsfarlig for alle... Nå må kristne overta debatten, ikke minst når det gjelder ekteskapet, familien, barnemarkedet og abortsaken. Bare kristne har talent for den dypere menneskeforståelse, for Gud, Jesus, personen og barnet". ...sier altså Monsen som vokste opp i et humanistisktenkende hjem.

 

Jeg vet hvem jeg er Jeg vet hvem jeg er

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda