Jeg er takknemlig

av Torstein Mentzoni

Hør Mentzonis inspirerende tale om avgjørende ringvirkninger av enkeltmenneskers liv for Gud!
Jeg er takknemlig Jeg er takknemlig

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda