Jeg er takknemlig

av Torstein Mentzoni

Hør Mentzonis inspirerende tale om avgjørende ringvirkninger av enkeltmenneskers liv for Gud!
Jeg er takknemlig Jeg er takknemlig

Tilbake til talereferater

 

 

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan

av Sajid Christoffer Paul

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan Fokus på forfulgte kristne i Pakistan