Jeg er takknemlig

av Torstein Mentzoni

Hør Mentzonis inspirerende tale om avgjørende ringvirkninger av enkeltmenneskers liv for Gud!
Jeg er takknemlig Jeg er takknemlig

Tilbake til talereferater

 

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda