JESUS – den suverene vennen

av Tormod Røyland

Hva gjør vi når det er krise i våre liv? Veldig ofte så tar vi kontakt med venner – noen som betyr mer for oss, og som vi håper kan være der sammen med oss i krisen. Familien i Johannes evangelium kapittel 11 hadde mange naboer og bekjente som brydde seg om dem, men de hadde en venn som stod frem som den suverene vennen. Jesus var en venn i en divisjon for seg.
Søstrene sendte bud på Jesus: ”Herre, han som du er så glad i, er syk”. Vi leste også at Jesus gråt ved Lasarus` grav, og folk sa: Se så glad Jesus var i Lasarus. Jesus brydde seg om mennesker.

1. JESUS BRYR SEG OM DEG!
1. Kor 1; 9: Gud er trofast, han som kalte dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.
1) I det fellesskapet er Jesus alltid den suverene.
- Om jeg ikke bidrar slik jeg burde - så er Hans nåde tilstrekkelig.

2) Hans kjærlighet når hele verden, og hvert menneske er selve grunnen til at han forlot himmelens herlighet og ble menneske. (Joh 3,16-17) "For så høyt elsket Gud verden, at han gav sin sønn.."

2. DU KAN ALLTID REGNE MED JESUS.
Martha og Maria regnet med Jesus. I den mørke situasjonen de var i, så sender de bud på sin suverene venn: Jesus. Men Jesus drøyer med å komme...
Har Jesus "kommet for sent" i ditt liv?

1) Hva sier Bibelen om dette?
I 1. Kor 10; 13 sier Paulus til menigheten: Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.
Vi erfarer at onde og utfordrende ting skjer som en del av det å være menneske. Og det er IKKE en mening med alt som skjer. Vi lever i en verden som ligger i det onde. Livet er ofte godt, men det kan også være svært tøft og krevende. MEN:
- Prøvelser og fristelser som Gud tillater vil aldri ødelegge troen, men styrke den.
- Gud står ikke bak det onde - men han har heller ikke mistet kontrollen. Løftet er at han vender det onde til det gode.
- Vi får ikke svar på alle våre spørsmål, derfor må våre "hvorfor" noen ganger få hvile i at Gud er trofast, og vi får falle tilbake i hans kjærlighet og omsorg med våre tap her i livet.

3. HAN ER EN VENN PÅ SINE PREMISSER OG IKKE VÅRE
1) Mennesker former Gud i sitt bilde, fremfor og lære og kjenne ham slik han virkelig er.
- Religiøse kristne: - "For meg er Gud...- Den Gud jeg tror på er.." Uinteressant! Gud har presentert seg selv gjennom sitt Ord.

2) En god venn aksepterer og setter pris på deg slik du er. Fra vår side betyr det:
- Du er skapt av Gud - ikke et resultat av en tilfeldigheter.
- Utviklingslæren har redusert menneskeverdet og livet er ikke lenger ukrenkelig. Når man ikke lenger regner med Gud, bor også menneskes ukrenkelighet borte.

Sannheten er: Vi er skapt i Guds bilde! Der ligger grunnlaget for et godt selvbilde og selvfølelse.
Salme 139;13 For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. 14 Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
Ef 2;10 For vi har hans verk skapt i Kristus Jesus (kunstverk)
Gud har enorm tro på deg!

3) Så er spørsmålet: Har du tro på ham - og vil du anerkjenne hvem Han sa Han var?
(Luk 11; 25) Jesus sier til Martha: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» 27 «Ja, Herre», sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden.»

Avslutning
Jesus ropte inn i graven: "Lasarus, kom ut"!
I dag roper Jesus til deg:
"Kom ut" av tvilen, og inn i troen på Ham som elsker deg!
"Kom ut" av dårlig selvfølelse, selvfølelse og selvforakt og ta imot hans anerkjennelse og legedom.
"Kom ut" av håpløshet og frustrasjon, og inn til Ham som gir fred, framtid og håp!
"Kom ut" av ensomhet og isolasjon, og inn i fellesskapet med ham som vil være din beste venn og frelser; Jesus Kristus. Ta imot hans gave og la ham bli din suverene venn!

 

JESUS – den suverene vennen JESUS – den suverene vennen

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda