Invitasjonen

av Gunnar Dehli

Jeg vil dele med dere en tekst som har betydd mye for meg

Luk 14,12-24

Jesus forteller en historie om en mann som innbyr til fest, men folk unnskylder seg og vil ikke
komme. Mannen inviterer da fattige og uføre og blinde og lamme. Før Jesus forteller denne
historien sier han at vi ikke skal invitere folk som kan gjengjelde vår invitasjon, men at vi
nettopp skal be fattige og uføre og blinde og lamme.

Folk spør ofte: "What's in it for me?" Jesus gir svaret: Lykkelig når du ikke får noe igjen. Det
eneste du får er at folk kommer til deg og tar imot invitasjonen.

Jesus taler av erfaring. Dette er evangeliet: Å gi seg til folk, gi alt en har, gi til folk som ikke
har noe å komme med tilbake, annet enn å være mottakere av det som blir gitt. Ingen ting
kan gjøre oss mer lykkelig - eller skape større sorg om det ikke blir tatt imot.

Jesus beskriver det som gjør at folk ikke tar imot: 1) Materialisme, eiendeler, 2) Jobb,
forretninger, utdanning, karriere, 3) Familie, venner, relasjoner: alt dette kan fylle våre
behov og dekke over eksistensielle behov, det at livet dreier seg om mer enn dette.

Da er det Jesus kommer med sitt radikale budskap: Inviter fattige, uføre, blinde og lamme.

Jesu ord slo ned i meg: skift perspektiv! Det andlet ikke om å glemme eller ikke bry seg om
familie og venner, men se at Jesus ville lede meg til andre også, folk som vil ta imot.

Før når jeg også inviterte folk hjem til meg, inviterte jeg BARE slike som Jesus sa jeg ikke
skulle invitere, og ALDRI slike som Jesus sa jeg skulle invitere.

Jeg spurte Gud: hvem vil du sende meg til? Svaret ble: Døve!

Jesus vil vise deg hvilke "fattige, uføre, lamme og blinde" som Han vil legge på ditt hjerte.

Jesu fortelling sier først noe om hvem vi skal få fokusere på og så noe om geografi: i byen der
vi bor, så videre ut, lenger bort.

Vi kan få ta del i dette kallet på flere måter: i vår personlige kontakt med folk, i våre bønner
for folk og ved våre penger.

Jeg startet med å si: "What's in it for me?" Svaret fra Jesus er: Ingen ting! Du gir uten at
mennesker gjengjelder. Det har Jesus selv gjort for oss. Det er veien han peker på for oss.

Men det er tilleggsvar på "What's in it for me?": Du blir lykkelig! Ingen ting kan gjøre deg
lykkeligere enn å få være med på å føre mennesker inn til Jesu festbord, inn til fellesskapet
med han, både mennesker som bor her i distriktet, og folk som befinner seg langt herfra.

 

Invitasjonen Invitasjonen

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda