Ingen fordømmelse

av Jan Inge Espedal

Hvis du virkelig ønsker å nå ditt gudgitte potensialet, er det avgjørende at du begynner å like
deg selv. Altfor mange mennesker lever under fordømmelse og lytter hele tiden til de gale
stemmene.
Vi må lære oss å leve i Guds nåde og tilgivelse, og ikke la de fordømmende tankene prege
vårt tankeliv. Anklagerens beste våpen er å fortelle deg om dine mangler og feiltrinn igjen og
igjen. Og han fryder seg når du tror på dem.

Hvis vi graver oss ned i fordømmelse, så har fienden på mange måter lyktes.
Romerbrevet 8, 1-2
"Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer
etter kjødet, men etter Ånden. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens
og dødens lov."

Det er viktig å tro på Guds ord, og leve etter at Jesus har satt oss fri fra fordømmelse. Ved å
fordømme seg selv blir vi bundet av selvforakt og hån mot oss selv. Gud ønsker at vi skal leve
i den friheten som Jesus har frigjort oss til!

Efeserbrevet 6, 14
"Stå derfor fast, med sannheten ombundet om livet, iført rettferdighetens brynje"

Vår identitet som troende er at vi er rettferdige, det er viktig at vi ikler oss denne rustningen i
tanker og sinn.

Elsk deg selv!

Matteus 22, 39 "Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv."

Det er viktig å være glad i andre mennesker, men det er også kjempeviktig å være glad i seg
selv. Tenk at Jesus ofret livet sitt for meg, jeg er Guds skapning og høyt elsket.

1 Kor 1, 31: "...Den som roser seg, han skal rose seg i Herren."

Når vi roser oss selv, og tenker positivt om oss selv, så er det indirekte ros til Gud. For det er
Gud som virker i oss til å ville og virke for Hans gode vilje. Så når vi skryter av oss selv, så
skryter vi av Gud.

Slutt med å leve i fordømmelse og anger, reis deg og lev i Guds nåde!

Slutt med å se ned på deg selv, reis deg og vært stolt over den du er! Elsk deg selv!

Ingen fordømmelse Ingen fordømmelse

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda