Indre kraft

av Jan Inge Espedal

Når man opplever seg svak, nede for telling, eller at omstendighetene presser på, er det lett å
tenke at man er svak og at man ikke har tilgang på styrke. De fleste mennesker opplever seg
til tider motløse i større eller mindre grad. Heldigvis er det mulig å gå i fra å være motløs til å
få nytt mot og ny styrke på grunn av den Ånd som Gud har lagt ned i alle som tror.

2 Tim 1, 7 "For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og
sindighetens Ånd."

Motløshet

Motløshet er ikke fra Gud. Motløshet trykker mennesker ned, knebler og svekker. Motløshet
har mye til felles med frykt, som også har en ødeleggende funksjon.

Historien om David og Goliat beskriver et helt folk som ble lammet av frykt, og de mistet
motet på grunn av krigskjempen Goliat.

1 Sam 17, 11 "Da Saul og alle israelittene hørte hva filisteren sa, mistet de motet og ble veldig
redde."

Ånd av kraft

Men det var en gutt som ikke mistet motet, nemlig David.

1 Sam 17, 32 "Ingen av mennene må miste motet på grunn av ham. Din tjener vil gå og
kjempe mot denne filisteren."

David så den store kjempen Goliat, men var samtidig klar over at hans egen Gud var mye
sterkere og mektigere enn slåsskjempen Goliat. David klarte å holde roen midt i en presset
situasjon.

2 Kor 8,1-2 "Dessuten, brødre, vil vi fortelle dere om den nåde som Gud har gitt menighetene
i Makedonia: Midt i en stor prøvelse med trengsel var deres glede så overveldende at den til
tross for deres dype fattigdom kunne virke en rikdom på gavmildhet hos dem."

Menigheten i Makedonia opplevde glede og gode ting midt i en stor prøvelse. Hver enkelt
som tror på Jesus kan la den ånd av kraft som bor på innsiden få slippe fram, og ha fred og ro
midt i vanskelige situasjoner.

Ånd av kjærlighet

Guds fullkomne kjærlighet er utøst i hjertene til hver den som tror. Man har en ånd som vil
virke frem tilgivelse og nåde, istedenfor hat og bitterhet.

Rom 12,21 "Bli ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode!"
Det vil ofte være en kamp mellom menneskelig reaksjonsmønster og Guds Ånd sin måte å
reagere på. Man kan velge å la Guds kjærlighet dominere!

Ånd av sindighet

Sindighet handler blant annet om et disiplinert tenkemønster og evnen til å forstå og treffe
riktige avgjørelser. Sindighet innehar egenskaper som selvkontroll / selvbeherskelse og
selvdisiplin.

På grunn av situasjoner, opplevelser og vanskeligheter, vil man lett kunne vakle og miste
kontrollen. Men Guds Ånd som virker i den troende vil kunne virke frem sindighet til å
beholde roen og ta gode avgjørelser.

Gud har gode ting i vente for alle som tror!

Jer 29, 11 "For Jeg vet hvilke tanker Jeg tenker om dere, sier Herren, tanker til fred og ikke til
noe ondt. Jeg vil gi dere framtid og håp."

 

Indre kraft Indre kraft

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda