Ilden på innsiden

av Jan Inge Espedal

Lukas 3, 16:
Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild.

Jesus tenner en ild på innsiden av mennesker som gjør at alt blir annerledes. Paulus regner alt
annet som søppel, sammenlignet med å kjenne Jesus. Kristenliv handler ikke primært om å ta
seg sammen, det handler om at ilden som Jesus har tent på innsiden får brenne.

Selv om man har tatt imot Jesus kan livet by på utfordringer som kan påvirke hvordan ilden
på innsiden får virke.

Markus 4, 14 - 20
Såmannen sår ordet. De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det,
kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem. På samme måte er det med dem
som ble sådd på steingrunn: Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre
det. Men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for
ordets skyld, faller de straks fra.
Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, men dette livets
bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så
det ikke bærer frukt. Men de som ble sådd i den gode jorden, er de som hører ordet, tar imot
det og bærer frukt - tretti, seksti, ja, hundre ganger det som ble sådd.»

Fire utfordringer som nevnes i forklaringen på lignelsen:

1. Motgang og forfølgelse
Ikke populært blant venner / familien / slekt / kollegaer på grunn av troen
«Det virker ikke som Gud bryr seg, ser Han ikke alle problemene mine?»
Mobbing på grunn av troen
Forfølgelse i form av trusler og avstraffelser (tortur)

2. Livets bekymringer
Man bruker så mye tid på bekymringer at Gud blir liten og bekymringene store
Bekymringer for framtiden, helsen, barna, familien, økonomien, utseende etc.

3. Rikdommens bedrag
Lengselen etter å tjene masse penger styrer livet
Materielle goder og status blir viktig
Begjæret etter hele tiden å få mer

4. Lysten på alle andre ting
Lysten på å bli suksessrik
Begjæret etter å se «perfekt» ut
Lysten etter «vill festing»
Rusmisbruk, dårlige vaner og avhengigheter Disse fire utfordringene kan være med å dempe ilden på innsiden. Men ved å være
oppmerksom på dem så kan vi overvinne hindringene og la ilden som Jesus har tent brenne
som bare det.

Jesus ønsker alltid å tenne opp ilden og pasjonen hvis den har blitt dempet.

Utfordring:

Vil du ta imot?

 

Ilden på innsiden Ilden på innsiden

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda