I Åndens kraft - gjennom prøvelser

av Tormod Røyland

Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her!
Som kirke vil vi snakke sant om Gud, mennesket og livet. Den første menighet i Apost.gj. lærer oss noe om å leve i spenningen mellom det gode og onde – medgang og motgang i Åndens kraft!

Apg 12; 1 – 17

(Utdrag): Jakob, bror til Johannes, ble henrettet med sverd.  3 .. og fikk grepet Peter også… en engel fra Herren... Han vekket Peter med et puff i siden og sa: «Skynd deg, stå opp!»… 11 Peter kom til seg selv igjen og sa: «Nå vet jeg virkelig at Herren har sendt sin engel og fridd meg ut av Herodes' hånd og fra alt det som jødefolket nå går og venter på.» 12 Da dette var blitt klart for ham, gikk han til huset hvor Maria bodde, mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange samlet i bønn… Da de åpnet og så ham, ble de ute av seg av undring.

Som kirke vil vi snakke sant om Gud, mennesket og livet. Den første menighet i Apost.gj. lærer oss noe om å leve i spenningen mellom det gode og onde – medgang og motgang i Åndens kraft!

1. Jakob døde – og Peter ble utfridd
Vi har alle noen «Jakob»-er i livet vårt; tilbakeslag og tap. Dette er fordi «verden ligger i det ond» (1.Joh 5; 19). Rom 8; 22 sier også: «Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte...»

Gud Far står ikke bak det onde – men skal en dag hevne ondskapen når Gud kommer tilbake som dommer.  Gud skal ta oppgjør, og hevne all lidelse som er påført hans kirke i verden. (2. Tess 1; 7).

2. Menighetens respons på forfølgelse var BØNN
Bønn i Marias hus– de søkte sammen! Det må også være vår respons – at vi ber og løfter hverandre i vanskelige tider!

a. Ånden gjorde de troende frimodige i deres svakhet! (Se: Apg 4; 24 + 27 – 31).
De bad ikke om å slippe trengselen og forfølgelsen. De bad om at Gud skulle (1) holde øye med forfølgerne.. (2) og «forsterke» sitt nærvær av helbredelser, tegn og under.

b. De visste hvem de bad til!
Herre (Apg 4; 24) og (Apg 4; 29); uttrykker uinnskrenket makt. Ingen konkurrenter bør prøve seg. Den truende omgivelsen kan ikke ta fra disiplene vissheten om Guds allmakt.

c. Bønnen uttrykker en dyp overgivelse til den Gud!
Peter Halldorf sier i boken «Åndens folk»: Bønnen blir et uttrykk for en dyp overgivelse til Guds forsyn. Guds makt og storhet viser seg i måten som han veileder sine på gjennom alt som skjer, også gjennom slagene som våre motstandere gir oss. Paulus sier det slik: «alt tjener til det gode for dem som elsker Gud» (Rom 8; 28) Når forfølgelse og uventede vanskeligheter møtte dem, overlot de seg heller til Gud enn å spørre: «Hvorfor har dette hendt meg?» I tro tar mennesket imot livet av Guds hånd, ikke som om det er Gud som står bak alt som skjer, men fordi han har makt til å vende alt som skjer til vår frelse… Livet hviler i Guds hånd, uansett hva som skjer omkring oss.

3. Hold fast på Guds løfter

2.Kor 12; 9 «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.

Efes 6; 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.

1.Kor 10; 13 Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.

Fil 4; 13 Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

Troende bør være som spikeren: Jo hardere vi blir slått, jo dypere går du. Jo dypere du går, jo mer urokkelig står du! (Pastor Phil Dooley)

---------------

Til samtale:

1. Det er ikke en mening med alt som skjer - hvorfor er det ikke det?

2. Kan du si noe om hvordan du har opplevd Gud i vanskelige tider?

3. Hva har du lært?

I Åndens kraft - gjennom prøvelser I Åndens kraft - gjennom prøvelser

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda