I HAVE A DREAM

av Vigdis Håland

Josef er en kjent person fra bibelen. Alle som har gått på søndagsskolen eller hatt
kristendom på skolen, har hørt om Josef. Drømmeren, slaven, fengselsfuglen, og til
slutt faraos nærmeste medarbeider.
1M 37:18-20
De så ham langt borte, og før han var kommet fram til dem, rådslo de om å
drepe ham.De sa til hverandre: Se, der kommer denne drømmemesteren!
Kom nå, la oss slå ham i hjel og kaste ham ned i en av brønnene her. Vi
sier: Et villdyr har ett ham opp. Så skal vi se hva det blir av drømmene hans!

Apg 2:17
Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød.
Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se
syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer.

Gud vil at vi skal ha drøm, en visjon for våre liv, våre familier, vår menighet.
Samle dette i det kjente sitatet fra Martin Luther kings tale i 1963: "I have a dream".
Han sa: Jeg sier dere i dag mine kjære venner, til tross for vanskeligheter og
frustrasjoner i øyeblikket, har jeg fremdeles en drøm. Det er en drøm dypt rotfestet i
den amerikanske drømmen.
Hvor har vi våre drømmer forankret?
Når DHÅnd får prege oss, vil vi få utradisjonelle drømmer og tanker. Når vi har fokus
på Gud, gir DHÅnd oss drømmer på størrelse med Guds tanker om oss. Når vi
bruker tid i Guds nærvær, vil Guds tanker prege oss.
Hva kan drepe drømmene våre?
1)Menneskers negative kommentarer, misunnelse. Hånlig holdning.
2)Menneskers forventninger og avvisning, slik de ser på oss. Hvordan kan du tro at
du er noe.....
3)Vårt eget selvbilde. Jeg er jo ikke noe. Gud kan vel ikke bruke meg.
Omstendighetene taler det helt motsatte av det jeg har i min drøm, visjon, løftene i
Guds Ord..
4)Frykt. Hvordan skal jeg klare det? Dette har jeg aldri gjort før. Hva vil andre si.
5)Tiden. Det går så lang tid. Det "skjer ikke noe"! Vi gir opp. Det var sikkert feil,
tenker vi.
Dette begrenser livet mitt. Gud vil at vi skal ha et rikt liv. Gud vil at den plan han har
for våre liv skal bli oppfylt. Hans drømmer for våre liv, vil han at vi skal drømme. Han
vil at vi skal drømme med han! Og at de etter hvert skal gå i oppfyllelse.
Hva skjedde med Josef?
Vet ikke hvor mye han var opptatt av når drømmene skulle gå i oppfyllelse eller
hvordan skulle drømmene gå i oppfyllelse.
Det vi vet, er at det tok tid. Men i mellomtiden ble han brukt til å tyde og være med på
å virkeliggjøre andres drømmer. Og dette var igjen et steg i virkeliggjørelsen av hans
egne drømmer!
Hva er din drøm og visjon? La Guds Ord og den profetiske ånd inspirere deg!

I have a dream!

I HAVE A DREAM I HAVE A DREAM

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda