Hvordan får du påfyll?

av Jan Inge Espedal

Det er helt naturlig å få i seg mat og drikke for å ha energi og «drivstoff» til å leve. Samtidig
er det også viktig å få åndelig påfyll.

Jesus var selv svært opptatt av påfyll. Han tilbrakte tid alene med sin Himmelske Far i bønn.
Vi er opptatt av at Han gikk på vannet, men det er interessant at foranledningen var at Jesus
var for seg selv og ba.

Jesus før Han går på vannet:

Matteus 14, 22 - 23
Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens
han selv sendte folket av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg
selv og be.

Det er noe helt spesielt med å være alene og be. Åndelig påfyll er helt avgjørende for hvordan
livet er og blir.

Matteus 6, 5 - 6
Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på
gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.
Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det
skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Matteus 6, 33
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Søke først handler om å prioritere, rydde plass og sette øverst.

Utfordring:

Finn din måte som passer i forhold til å være alene med Jesus, og prioriter det høyt

Lykke til!

 

Hvordan får du påfyll? Hvordan får du påfyll?

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda